ساخت مکانیک با سازه های فلزی رنگی

ساخت مکانیک با سازه های رنگی جدید که چند وقتی است به محصولات سایت اضافه شده دارای تنوع خیلی خوبی است و از نظر کیفی نسبت به سازه های متداول بسیار بالاتر است ، به علت کوره ای بودن رنگ ها کاملاً بهداشتی نیز بوده و برای مقاطع سنی پائین کارآمد تر است . نمونه سازه مکانیکی که می توان با این سازه ها ساخت را در تصاویر این پست می بینید :