اینفوگرافیک "انواع شفت (محور) و کیفیت عملکرد آن"
اینفوگرافیک “انواع شفت (محور) و کیفیت عملکرد آن”

شفت ، محور یا میل محور یکی از اجزاء اصلی یک موتور یا مکانیزم های متحرک هست. که می تواند در اشکال هندسی و ابعاد مختلفی تراشکاری شود . هر مدل از شفت کارکرد و کیفیت عملکرد متفاوتی دارد . در این شماتیک تصویری با انواع رایج و بهینه ترین حالات شفت آشنا می شوید .

اینفوگرافیک انواع شف یا محور موتور ربات