براساس قیمت (تومان)

نمایش ۱ - ۱۱ کالا از ۱۱

چرخ‌های دندانه‌دار که با روی هم غلتیدن ، سرعت چرخش مشخصی را تولید می‌کنند. چرخ دنده گویند برای انتقال یا تغییر جهت نیرو بین 2محور. سرعت چرخ دنده با قدرت آن رابطه معکوس دارد. یعنی اگر سرعت 2برابر شود ، قدرت نصف می‌شود.

دندانه های چرخ دنده با فاصله مساوی از یکدیگر ایجاد شده است. این دندانه‌ها پس از درگیر شدن با دندانه‌های چرخ دنده مجاور، نیرو را بین یکدیگر منتقل می‌کنند.

مقایسه ( 0 مورد )