تبدیل ها و اتصالات مکانیکی جهت اتصال دو قطعه مکانیکی بهم دیگه است .مانند تبدیل شفت موتور که برای اتصال چرخ به شفت موتور کارایی دارد. یا طناب قیطان برای اتصال و محکم نگه داشتن چند قطعه به هم برای ساخت ربات است.

 

نمایش 1–12 از 29 نتیجه

پولی چرخ دنده دار بوش فلزی بزرگ

۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 12012104

سازه ربات جنگجو تیغه ای DMS 185mm

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 12026021

سازه ربات جنگجو اسپینری DMG 104mm

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 12026019

سازه ربات جنگجو تیغه ای DMS 145mm

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 12026022

سازه ربات جنگجو اسپینری DMG 83mm

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 12026020

سازه ربات جنگجو اسپینری DMST 75mm

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 12026024

سازه ربات جنگجو تیغه ای DMF 133mm

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 12026017

سازه ربات جنگجو تیغه ای DMW 115mm

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 12026025

سازه ربات جنگجو تیغه ای DMW 102mm

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 12026026