براساس قیمت (تومان)
موضوع اصلی
شابک
نام نویسنده

نمایش ۱ - ۲ کالا از ۲

اگر درباره گستره وسیع علوم رباتیک هیچ چیزی نمی دانید. و تصور می کنید که رباتیک فقط جسم آهنی متحرکی است. که مدارهای الکترونیکی آن را کنترل می کند. این بخش برای آشنایی دقیق تر با رباتیک برایتان گزینه خوبی است . برای پیدا کردن مسیر در علوم رباتیک !

مقایسه ( 0 مورد )