بخش کتاب الکترونیک یک منبع آموزشی قابل قبول برای یادگیری اتصال قطعات الکترونیکی به یکدیگر روی برد بورد است . شما در این سری کتاب ها میتوانید یاد بگیرید چطور مدار های ساده ای را ببندید. و با کارایی قطعات اصلی در الکترونیک مقدماتی آشنا می شوید .

در حال نمایش 11 نتیجه

مبانی سلول های خورشیدی (Led ها و دیودها)

۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 71010011

پروژه های ساده الکترونیکی با آی سی ها

۸۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 71010012

پروژه های ساده ی الکترونیکی با استفاده از سلول های خورشیدی

۶۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 71010010

۵۰ پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی

۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 71010009

سرگرمی های الکترونیک

۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 71010008

سرگرمی های فیزیک

۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 76010001

آشتی با الکترونیک

۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 71010007

آزمایشگاه الکترونیک رابه خانه ببرید! جلد دوم

۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 71010005

آزمایشگاه الکترونیک رابه خانه ببرید! جلد اول

۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 71010004

۱۰۱ کاردستی جالب با الکترونیک

۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 71010001

۵۰ مدار ساده الکترونیکی بر روی برد بورد

۷۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 71010002