نمایش ۱ - ۱۱ کالا از ۱۱

بخش کتاب الکترونیک یک منبع آموزشی قابل قبول برای یادگیری اتصال قطعات الکترونیکی به یکدیگر روی برد بورد است . شما در این سری کتاب ها میتوانید یاد بگیرید چطور مدار های ساده ای را ببندید. و با کارایی قطعات اصلی در الکترونیک مقدماتی آشنا می شوید .

مقایسه ( 0 مورد )