وریستور که به آنها مقاومت وابسته به ولتاژ نیز گفته می شود. قطعات الکتریکی هستند که وظیفه اصلی آنها حفاظت از مدار و تنظیم ولتاژ یکنواخت است.

در حال نمایش 7 نتیجه