سون سگمنت یک قطعه ی الکترونیکی بسیار کاربردی است. و کاربرد آن را در ماشین حساب ها، شمارنده ها و … یافت می شود. آن را به 2صورت کاتد مشترک و آند مشترک در بازار یافت میگردد.

سون سگمنت ۱۳×۱۹ کاتد مشترک قرمز

۶,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11027002

سون سگمنت ۲۵×۱۹ کاتد مشترک قرمز ۲دیجیت

۱۴,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11027004