قطعه‌ای الکترونیکی است که دو سر دارد و جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌دهد. (در این حالت، مقاومت دیود ناچیز است). و در جهت دیگر، در مقابل گذر جریان مقاومت بسیار بالایی (در حالت ایده‌آل، بی‌نهایت) از خود نشان می‌دهد.
پایه‌ای که به نیمه هادی N متصل است «کاتُد» و به پایه‌ای که به نیمه‌رسانا نوع P متصل است «آنُد» گفته می‌شود. مقدار ولتاژی که باعث می‌شود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی کند، ولتاژ آستانه نامیده می‌شود. مهم‌ترین کاربرد آن ، تبدیل جریان الکتریکی متناوب به مستقیم است.
در موردهای خاص، هنگامی که برای روشن کردن وسیله‌های الکتریکی تنها دسترسی به جریان الکتریکی مستقیم باشد برای جلوگیری از سوختن وسیلهٔ الکتریکی بر اثر اتصال معکوس سیم مثبت و منفی، از یک دیود در ابتدای مسیر جریان برق استفاده می‌کنند.

در حال نمایش 6 نتیجه