وسیله‌ای الکتریکی است که می‌تواند بار الکتریکی (و بنابراین انرژی الکتریکی) را در خود ذخیره کند. انواع مختلفی از خازن‌ها وجود دارد اما همه آن‌ها شامل حداقل دو هادی هستند. که توسط یک عایق، از یکدیگر جدا شده‌اند.
خازنها به راحتی سیگنال‌های متناوب را عبور می‌دهند ولی مانع عبور سیگنال‌های مستقیم می‌شوند. برای ایجاد میدان‌های الکتریکی یکنواخت و برای ذخیره کردن انرژی می‌توان از آن ها استفاده کرد. تعریف ظرفیّت خازن: نسبت بار ذخیره شده در خازن به اختلاف پتانسیل دوسر خازن ا ظرفیّت خازن می‌نامند. آن را با Cنمایش داده واحد آن فاراد است.

نمایش 1–15 از 23 نتیجه

خازن عدسی ۴۷۳ (۴۷nF)

۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013107

کد محصول: 11013107
اعدادی که بر روی خازن عدسی ۴۷۳ نوشته شده برای به دست آوردن ظرفیت خازن است. در خازن عدسی ۴۷۳

خازن عدسی ۴۷۲ (۴.۷nF)

۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013108

کد محصول: 11013108
اعدادی که بر روی خازن عدسی ۴۷۲ نوشته شده برای به دست آوردن ظرفیت خازن است. در خازن عدسی ۴۷۲

خازن عدسی ۱۰۴ (۱۰۰nF)

۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013106

کد محصول: 11013106
اعدادی که بر روی خازن عدسی ۱۰۴ نوشته شده برای به دست آوردن ظرفیت خازن است. در خازن عدسی ۱۰۴

خازن عدسی ۱۰۳ (۱۰nF)

۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013105

کد محصول: 11013105
اعدادی که بر روی خازن عدسی ۱۰۳ نوشته شده برای به دست آوردن ظرفیت خازن است. در خازن عدسی ۱۰۳

خازن عدسی ۱۰۲ (۱nF)

۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013104

کد محصول: 11013104
اعدادی که بر روی خازن عدسی ۱۰۲ نوشته شده برای به دست آوردن ظرفیت خازن است. در خازن عدسی ۱۰۲

خازن عدسی ۲۷ PF

۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013103

کد محصول: 11013103
اعدادی که بر روی خازن عدسی ۲۷ نوشته شده برای به دست آوردن ظرفیت خازن است. مقدار ۲۷ ظرفیت خازن

خازن عدسی ۲۲ PF

۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013102

کد محصول: 11013102
اعدادی که بر روی خازن عدسی ۲۲ نوشته شده برای به دست آوردن ظرفیت خازن است. مقدار ۲۲ ظرفیت خازن

خازن عدسی ۱۵ PF

۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013101

کد محصول: 11013101
اعدادی که بر روی خازن عدسی ۱۵ نوشته شده برای به دست آوردن ظرفیت خازن است. مقدار ۱۵ ظرفیت خازن

خازن الکترولیت ۴۷۰۰میکرو فاراد ۲۵ ولت

۹,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013020

کد محصول: 11013020
خازن الکترولیت با ظرفیت ۴۷۰۰ میکروفاراد و ولتاژ مجاز آن ۲۵ ولت است. خازن الکترولیتی نوعی خازن است که از

خازن الکترولیت ۲۲۰۰میکرو فاراد ۲۵ ولت

۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013019

کد محصول: 11013019
خازن الکترولیت با ظرفیت ۲۲۰۰ میکروفاراد و ولتاژ مجاز آن ۲۵ ولت است. خازن الکترولیتی نوعی خازن است که از

خازن الکترولیت ۱۰۰۰میکرو فاراد ۲۵ ولت

۲,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013011

کد محصول: 11013011
خازن الکترولیت با ظرفیت ۱۰۰۰ میکروفاراد و ولتاژ مجاز آن ۲۵ ولت است. خازن الکترولیتی نوعی خازن است که از

خازن الکترولیت ۴۷۰میکرو فاراد ۲۵ ولت

۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013010

کد محصول: 11013010
خازن الکترولیت با ظرفیت ۴۷۰ میکروفاراد و ولتاژ مجاز آن ۲۵ ولت است. خازن الکترولیتی نوعی خازن است که از

خازن الکترولیت ۲۲۰میکرو فاراد ۲۵ ولت

۱,۷۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013009

کد محصول: 11013009
خازن الکترولیت با ظرفیت ۲۲۰ میکروفاراد و ولتاژ مجاز آن ۲۵ ولت است. خازن الکترولیتی نوعی خازن است که از

خازن الکترولیت ۱۰۰میکرو فاراد ۲۵ ولت

۱,۳۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013008

کد محصول: 11013008
خازن الکترولیت با ظرفیت ۱۰۰ میکروفاراد و ولتاژ مجاز آن ۲۵ ولت است. خازن الکترولیتی نوعی خازن است که از

خازن الکترولیت ۴۷میکرو فاراد ۲۵ ولت

۱,۱۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11013007

کد محصول: 11013007
خازن الکترولیت با ظرفیت ۴۷ میکروفاراد و ولتاژ مجاز آن ۲۵ ولت است. خازن الکترولیتی نوعی خازن است که از