براساس قیمت (تومان)

نمایش ۱ - ۲۳ کالا از ۲۳

وسیله‌ای الکتریکی است که می‌تواند بار الکتریکی (و بنابراین انرژی الکتریکی) را در خود ذخیره کند. انواع مختلفی از خازن‌ها وجود دارد اما همه آن‌ها شامل حداقل دو هادی هستند. که توسط یک عایق، از یکدیگر جدا شده‌اند.
خازنها به راحتی سیگنال‌های متناوب را عبور می‌دهند ولی مانع عبور سیگنال‌های مستقیم می‌شوند. برای ایجاد میدان‌های الکتریکی یکنواخت و برای ذخیره کردن انرژی می‌توان از آن ها استفاده کرد. تعریف ظرفیّت خازن: نسبت بار ذخیره شده در خازن به اختلاف پتانسیل دوسر خازن ا ظرفیّت خازن می‌نامند. آن را با Cنمایش داده واحد آن فاراد است.

مقایسه ( 0 مورد )