بازر یک قطعه الکترونیکی است که انرژی الکتریکی را به صوت با فرکانس مشخص و تعیین شده ، تبدیل می کند. ولتاژ مورد نیاز این قطعه DC است و دارای 2 پین مثبت و منفی است.
قطعات داخلی Buzzer شامل سلف ، ترانزیستور و مقاومت است.

در حال نمایش 2 نتیجه