میکروکنترلر ، ریزپردازنده ایست که دارای حافظه ی دسترسی تصادفی و حافظه ی فقط خواندنی در خود تراشه است. با استفاده از این ریزپردازنده می توان محاسبات منطقی و حسابی را انجام داد. کاربرد آن میدل دیجیتال به آنالوگ است.
در ایران سری AVR به دلیل سهولت استفاده ، مورد توجه است. برنامه ریزی آنها بیشتر با زبان C و با کامپایلر Codevision یا با زبان بیسیک و توسط نرم افزار BASCOM انجام می شود.

زیف سوکت آی سی ۴۰ پایه وسط باریک

۶۳,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11056010

آی سی میکرو کنترلر AT89C51

۲۲۴,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11044202

آی سی میکرو کنترلر AT89S52

۲۹۰,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11044201

آی سی میکرو کنترلر PIC18F4550

۹۵۰,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11044105

آی سی میکرو کنترلر ATMEGA48PA_PU

۲۱۱,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11044004

آی سی میکرو کنترلر ATtiny2313

۱۸۲,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11044005

آی سی میکرو کنترلر PIC12F675

۸۵,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11044104

آی سی میکرو کنترلر ATMEGA16A_PU

۲۲۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11044003

آی سی میکرو کنترلر PIC16F873A

۳۸۲,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11044106

آی سی میکرو کنترلر PIC16F84A

۵۱۴,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11044102

آی سی میکرو کنترلر PIC16F687

۲۶۱,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11044101

آی سی میکرو کنترلر PIC16F887

۳۵۶,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11044103