براساس قیمت (تومان)

نمایش ۱ - ۸ کالا از ۸

دروازه منطقی در حقیقت یک مدار الکترونیکی است که یک یا چند ورودی و فقط یک خروجی دارد. تمام مدار های دیجیتالی از این دروازه های منطقی تشکیل شده اند. دروازه های منطقی مبنای سیستم های دیجیتالی می باشند.
سیستم دیجیتال به سیستم هایی می گویند که براساس 0 و 1 برنامه ریزی شده باشد. در الکترونیک 0 و 1 بیان کننده سطوج ولتاژ می باشند.
اگر در یک آی سی از فناوری ترانزیستور های معمولی استفاده شود ، نام آن با حروف SN74 آغاز می شود و شماره هایی که بعد از عدد ۷۴ می آید نوع دروازه منطقی را مشخص می کند.
اگر در ساخت آی سی مدار های منطقی از فناوری ترانزیستور MOSFET استفاده شده باشد نام آی سی با حروف CD40 شروع می شود. شماره هایی که بعد از ۴۰ قرار می گیرند ، نوع دروازه منطقی را مشخص می کند.

مقایسه ( 0 مورد )