دروازه منطقی در حقیقت یک مدار الکترونیکی است که یک یا چند ورودی و فقط یک خروجی دارد. تمام مدار های دیجیتالی از این دروازه های منطقی تشکیل شده اند. دروازه های منطقی مبنای سیستم های دیجیتالی می باشند.
سیستم دیجیتال به سیستم هایی می گویند که براساس 0 و 1 برنامه ریزی شده باشد. در الکترونیک 0 و 1 بیان کننده سطوج ولتاژ می باشند.
اگر در یک آی سی از فناوری ترانزیستور های معمولی استفاده شود ، نام آن با حروف SN74 آغاز می شود و شماره هایی که بعد از عدد ۷۴ می آید نوع دروازه منطقی را مشخص می کند.
اگر در ساخت آی سی مدار های منطقی از فناوری ترانزیستور MOSFET استفاده شده باشد نام آی سی با حروف CD40 شروع می شود. شماره هایی که بعد از ۴۰ قرار می گیرند ، نوع دروازه منطقی را مشخص می کند.

آی سی منطقی NOT M74HC242

۱۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11051001

کد محصول: 11051001

آی سی منطقی شمارنده CD4040

۱۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11051301

کد محصول: 11051301
آی سی منطقی شمارنده CD4040 از نوع آی سی های دیجیتال است. مقدار ولتاژ آی سی های دیجیتال چه مقدار

آی سی منطقی NOT 74HC14

۳۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11051002

کد محصول: 11051002
آی سی منطقی NOT 74HC14 از نوع آی سی های دیجیتال است. تکنولوژی ساخت این نوع آی سی از نوع

آی سی منطقی دیکدر SN74LS47

۱۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11050001

کد محصول: 11050001

آی سی منطقی D فلیپ فلاپ MM74HC574N

۲۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11051202

کد محصول: 11051202

آی سی منطقی بافر SN74HC244

۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11051101

کد محصول: 11051101

آی سی منطقی گیت NAND CD4011BE

۶,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11051304

کد محصول: 11051304

آی سی منطقی D فلیپ فلاپ SN74HC74N

۱۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شناسه محصول: 11051201

کد محصول: 11051201