دروازه منطقی در حقیقت یک مدار الکترونیکی است که یک یا چند ورودی و فقط یک خروجی دارد. تمام مدار های دیجیتالی از این دروازه های منطقی تشکیل شده اند. دروازه های منطقی مبنای سیستم های دیجیتالی می باشند.
سیستم دیجیتال به سیستم هایی می گویند که براساس 0 و 1 برنامه ریزی شده باشد. در الکترونیک 0 و 1 بیان کننده سطوج ولتاژ می باشند.
اگر در یک آی سی از فناوری ترانزیستور های معمولی استفاده شود ، نام آن با حروف SN74 آغاز می شود و شماره هایی که بعد از عدد ۷۴ می آید نوع دروازه منطقی را مشخص می کند.
اگر در ساخت آی سی مدار های منطقی از فناوری ترانزیستور MOSFET استفاده شده باشد نام آی سی با حروف CD40 شروع می شود. شماره هایی که بعد از ۴۰ قرار می گیرند ، نوع دروازه منطقی را مشخص می کند.

آی سی منطقی D فلیپ فلاپ MM74HC574N

۱۳,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 11051202

آی سی منطقی D فلیپ فلاپ SN74HC74N

۱۳,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 11051201

آی سی منطقی NOT 74HC14

۲۰,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 11051002
آی سی منطقی NOT 74HC14 از نوع آی سی های دیجیتال است. تکنولوژی ساخت این نوع آی سی از نوع

آی سی منطقی NOT M74HC242

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 11051001

آی سی منطقی بافر SN74HC244

۱۶,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 11051101

آی سی منطقی دیکدر SN74LS47

۱۴,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 11050001

آی سی منطقی شمارنده CD4040

۱۳,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 11051301
آی سی منطقی شمارنده CD4040 از نوع آی سی های دیجیتال است. مقدار ولتاژ آی سی های دیجیتال چه مقدار

آی سی منطقی گیت NAND CD4011BE

۴,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 11051304