سازه های فلزیساخت ایران


سازه های فلزی رباتیکسازه های فلزی حال حاضر همگی تولید داخل هستند . این سازه ها معمولاً از ورق فولادی 1.2 تا 2 میلی متر ضخامت تولید می شود . سوراخ اتصال این سازه ها عموماً 4 میلی متر دایره ای و در برخی موارد لوبیایی یا بیضی شکل است که جهت اتصال آسان تر بعضی قطعات و انعطاف بیشتر در نظر گرفته شده است .

سازه های فلزی با پیچ و مهره به هم بسته می شوند و در دو حالت آبکاری و رنگ کاری شده در دسترس هستند .

مهم ترین مزیت این سازه ها استحکام و طول عمر بالایشان نسبت به سازه های پلاستیکی است . برای ساختن مدل های پیچیده نیاز به تعداد زیادی پیچ و مهره ، اسپیسر و بوش فلزی ، لاستیکی و پلاستیکی دارید . ابزار کارآمد برای چفت و بست کردن این سازه ها به همدیگر پیچ گوشتی ، آچار عادی و آچار آلن در صورت استفاده از پیچ آلن است .

یک خانواده از چرخ دنده و پولی هم برای استفاده در سازه های فلزی رباتیک و بستن مکانیزم های مختلف با این سری سازگار شده اند . معمولاً این سری بوش های فلزی با سوراخ 4 یا 5 میلی متر دارند و دست شما را برای ساخت مدل های متحرک متنوع باز می گذارند .

دقت کنید سازه های فلزی که در انتهای نام و کد آن ها "سری 2" درج شده از نظر پهنا نسبت به بقیه کمی باریک تر هستند . به ویژه در مدل تسمه عرض باریک تر بیشتر خودش را نشان می دهد . بهتر است در صورت خرید همه سازه ها از یک سری انتخاب شوند گر چه با کمی چشم پوشی و درصد خطای پایین سوراخ های هر دو سری قابل Match شدن با همدیگر هستند .


 

فایل های آموزشی سازه های فلزی :

       

 

 


قطعات و سازه های فلزی :


 

 
 
بسته پیچ و مهره پرکار 4mm C-M-Screw-Mchn-Nut-4mmPack بسته پیچ و مهره 4mm بسته پیچ و مهره 4mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Plast-19L-6D-3.85HL اسپیسر پلاستیکی استوانه ای 19mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Rbr-5L-7.7D-3.8HL اسپیسر لاستیکی استوانه ای 5mm سوراخ 4mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Plast-7L-10.5D-4.2HL اسپیسر پلاستیکی استوانه ای 7mm سوراخ 4.2mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Rbr-8L-7.7D-3.8HL اسپیسر لاستیکی استوانه ای 8mm سوراخ 4mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Plast-7L-10.5D-3.8HL اسپیسر پلاستیکی استوانه ای 7mm سوراخ 3.8mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Tube-3.5HL-Bk شلنگ مشکی 3.5mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Cnvr-Shft-Bush-7.2L-10D-4.1HL-M4 بوش فلزی شفت 4mm
ساچمه های پر مصرف C-M-BlBr-10D ساچمه فلزی قطر 10
ساچمه های پر مصرف C-M-BlBr-7.9D ساچمه فلزی قطر 7.9
ساچمه های پر مصرف C-M-BlBr-14D ساچمه فلزی قطر 14
ساچمه های پر مصرف C-M-BlBr-11D ساچمه فلزی قطر 11
ساچمه های پر مصرف C-M-BlBr-9.5D ساچمه فلزی قطر 9/5
ساچمه های پر مصرف C-M-BlBr-12D ساچمه فلزی قطر 12
نبشی فلزی 11-9-7-5-3-2-1 سوراخ C-M-Const-Mtl-NiPltd-Crnr02 نبشی 2 سوراخ فلزی
نبشی فلزی 11-9-7-5-3-2-1 سوراخ C-M-Const-Mtl-NiPltd-Crnr09 نبشی 9 سوراخ فلزی
نبشی فلزی 11-9-7-5-3-2-1 سوراخ C-M-Const-Mtl-NiPltd-Crnr01 نبشی 1 سوراخ فلزی
نبشی فلزی 11-9-7-5-3-2-1 سوراخ C-M-Const-Mtl-NiPltd-Crnr07 نبشی 7 سوراخ فلزی
نبشی فلزی 11-9-7-5-3-2-1 سوراخ C-M-Const-Mtl-NiPltd-Crnr05 نبشی 5 سوراخ فلزی
نبشی فلزی 11-9-7-5-3-2-1 سوراخ C-M-Const-Mtl-NiPltd-Crnr03 نبشی 3 سوراخ فلزی Const-Mtl-NiPltd-Crnr03
نبشی فلزی 11-9-7-5-3-2-1 سوراخ C-M-Const-Mtl-NiPltd-Crnr11 نبشی 11 سوراخ فلزی
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-M-Ply-Mtl-D10.5-DF5.5HL پولی برنجی شفت دو سر تخت
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-100r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت 100 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-50r-Ch-QA-Wire-Conn-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-300r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 300 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-M-Cnvr-Shft-Mtl-5.5-4Round تبدیل شفت موتور فلزی 5.5 به 4 گرد
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-100r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 100 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-50r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-300r-Ch-QA-Wire-Con-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 300 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-M-Cnvr-PlxG-MTR-Gear-DF5.5-to-Const-Mtl تبدیل پلکسی موتور گیربکس پلاستیکی شفت 5.5 به سازه فلزی
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-100r-Ch-QA-Wire-Conn-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 100 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-300r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت 300 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-50r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-300r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 300 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-M-Cnvr-PlxG-MTR-Gear-DF5.5-to-Ropecollector تبدیل پلکسی موتور گیربکس پلاستیکی شفت 5.5 به جمع کننده طناب
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-50r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-300r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت 300 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-50r-Ch-QA-Wire-Conn-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-200r-Ch-QB موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت 200 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-50r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-300r-Ch-QA-Wire-Conn-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 300 دور
پیچ گوشتی کوچک T-EM-Scrw-Drvr-2s-97L-Edu پیچ گوشتی 2سو 97mm مبتدی پیچ گوشتی 2سو 97mm مبتدی
پیچ گوشتی کوچک T-EM-T-SD-2S-45L-2W پیچ گوشتی مینیاتوری پتانسیومتر پیچ گوشتی 2سو مینیاتوری 2 میل
قوطی PET پیچ و مهره 50×50 C-M-Pet-Can-50×50 قوطی PET پیچ و مهره 50×50 قوطی پیچ و مهره
آچار سایز 4mm C-M-T-EM-Wrnch-79L-4 آچار تخت فلزی سایز 4 آچار تخت سایز 4
آچار سایز 4mm C-M-T-EM-Socket-Scrw-Drvr-4-120L-68Hndl آچار آلن دسته افقی سایز 4 آچار آلن دسته افقی سایز 4
شاسی U شکل فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-UChsi-5×5-151 شاسی U شکل کفی 5×5 151 فلزی رنگی سری 2 شاسی U شکل کفی 5×5 151 فلزی رنگی سری 2
شاسی U شکل فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-UChsi-3×5-131 شاسی U شکل کفی 5×3 131 فلزی رنگی سری 2 شاسی U شکل کفی 5×3 131 فلزی رنگی سری 2
شاسی U شکل فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-UChsi-2×3-121 شاسی U شکل کفی 2×3 121 فلزی رنگی سری 2 شاسی U شکل کفی 2×3 121 فلزی رنگی سری 2
بست فلزی خم دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-UBrkt-2/1/2 بست دو ورخم 5 سوراخ 212 فلزی رنگی سری 2 بست دو ورخم 5 سوراخ 212 فلزی رنگی سری 2
بست فلزی خم دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-StepBrkt-1/1/1/1/1 بست پله ای 5 سوراخ پایه 1 فلزی رنگی سری 2 بست پله ای 5 سوراخ پایه 1 فلزی رنگی سری 2
بست فلزی خم دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-UBrkt-1/5/1 بست دو ورخم 7 سوراخ 151 فلزی رنگی سری 2 بست دو ورخم 7 سوراخ 151 فلزی رنگی سری 2
بست فلزی خم دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-StepBrkt-2/1/1/1/2 بست پله ای 7 سوراخ پایه 2 فلزی رنگی سری 2 بست پله ای 7 سوراخ پایه 2 فلزی رنگی سری 2
بست فلزی خم دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-UBrkt-2/3/2 بست دو ورخم 7 سوراخ 232 فلزی رنگی سری 2 بست دو ورخم 7 سوراخ 232 فلزی رنگی سری 2
بست فلزی خم دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-UBrkt-E/1/E بست دو ورخم 3 سوراخ 111 فلزی رنگی سری 2 بست دو ورخم 3 سوراخ 111 فلزی رنگی سری 2
بست فلزی خم دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-LBrkt-1/2 بست یک ورخم 3 سوراخ 12 فلزی رنگی سری 2 بست یک ورخم 3 سوراخ 12 فلزی رنگی سری 2
بست فلزی خم دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Ubrkt-Angl45-E/1/E بست دو ورخم 3 سوراخ 111 با خم 45 درجه فلزی رنگی سری 2 بست دو ورخم 3 سوراخ 111 با خم 45 درجه فلزی رنگی سری 2
بست فلزی خم دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-LBrkt-1/4 بست یک ورخم 5 سوراخ 14 فلزی رنگی سری 2 بست یک ورخم 5 سوراخ 14 فلزی رنگی سری 2
تبدیل شفت فلزی C-M-Cnvr-Shft-Mtl-5.5-4Round تبدیل شفت موتور فلزی 5.5 به 4 گرد
تبدیل شفت فلزی C-M-Cnvr-Shft-Mtl-6-4Round تبدیل شفت موتور فلزی 6 به 4 گرد
قلاب پلاستیکی C-M-HLook-Plastic-40L-3HL قلاب پلاستیکی 4 سانتی
قلاب پلاستیکی C-M-HLook-Plastic-21L-3HL قلاب پلاستیکی 2 سانتی
بسته ساختنی فلزی 40 مدل B-M-METAL-Pack-Mechanic-40-Model بسته ساختنی فلزی 40 مدل
نبشی فلزی رنگی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Crnr03-3/3 نبشی 3 سوراخ فلزی رنگی سری 2 نبشی 3 سوراخ فلزی رنگی سری 2
نبشی فلزی رنگی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Crnr05-5/5 نبشی 5 سوراخ فلزی رنگی سری 2 نبشی 5 سوراخ فلزی رنگی سری 2
نبشی فلزی رنگی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Crnr01-1/1 نبشی 1 سوراخ فلزی رنگی سری 2 نبشی 1 سوراخ فلزی رنگی سری 2
نبشی فلزی رنگی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Crnr09-9/9 نبشی 9 سوراخ فلزی رنگی سری 2 نبشی 9 سوراخ فلزی رنگی سری 2
نبشی فلزی رنگی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Crnr01-Angl45-E/E نبشی 1 سوراخ 45 درجه فلزی رنگی سری 2 نبشی 1 سوراخ 45 درجه فلزی رنگی سری 2
نبشی فلزی رنگی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Crnr-7Trngl/3E نبشی مثلث مستطیلی بزرگ فلزی رنگی سری 2 نبشی مثلث مستطیلی بزرگ فلزی رنگی سری 2
نبشی فلزی رنگی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-CrnrStep-1/1/E نبشی پله ای دو خم فلزی رنگی سری 2 نبشی پله ای دو خم فلزی رنگی سری 2
هرزگرد صنعتی C-M-Whl-BalBr-Plast-10D-52H-4HL چرخ هرزگرد غلاف پلاستیکی قطر 10 هرزگرد صنعتی سایز 10 میلی متر
هرزگرد صنعتی C-M-Whl-BalBr-Plast-14D-65H-4HL چرخ هرزگرد غلاف پلاستیکی قطر 14 هرزگرد صنعتی سایز 14 میلی متر
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Rctgl-7×3 صفحه مستطیل 3×7 فلزی رنگی سری 2 صفحه مستطیل 3×7 فلزی رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-RectTrngl-3E7 صفحه مثلث مستطیلی بزرگ فلزی رنگی سری 2 صفحه مثلث مستطیلی بزرگ فلزی رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Rctgl-3×4 صفحه مستطیل 4×3 فلزی رنگی سری 2 صفحه مستطیل 4×3 فلزی رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Rctgl-9×3 صفحه مستطیل 3×9 فلزی رنگی سری 2 صفحه مستطیل 3×9 فلزی رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-RectTrngl-7 صفحه 5 ضلعی ساده 7 سوراخ فلزی رنگی سری 2 صفحه 5 ضلعی ساده 7 سوراخ فلزی رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Rctgl-Angl45-3×4 صفحه 3×4 با خم 45 درجه فلزی رنگی سری 2 صفحه 3×4 با خم 45 درجه فلزی رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-RctglWave-2×5 صفحه خاکبردار فلزی رنگی سری 2 صفحه خاکبردار فلزی رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Trapz-5 صفحه ذوزنقه 2×3 فلزی رنگی سری 2 صفحه ذوزنقه 2×3 فلزی رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Rctgl-7×5 صفحه مستطیل 5×7 فلزی رنگی سری 2 صفحه مستطیل 5×7 فلزی رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Cabin-6 صفحه کابین فلزی رنگی سری 2 صفحه کابین فلزی رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Rctgl-2×3 صفحه مستطیل 3×2 فلزی رنگی سری 2 صفحه مستطیل 3×2 فلزی رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Pntg-3 صفحه 5 ضلعی کوچک 3 سوراخ فلزی رنگی سری 2 صفحه 5 ضلعی کوچک 3 سوراخ فلزی رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Rctgl-5×5 صفحه مستطیل 5×5 فلزی رنگی سری 2 صفحه مستطیل 5×5 فلزی رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Flang-4HL فلنج دایره فلزی 35 mm رنگی سری 2 فلنج دایره فلزی 35 mm رنگی سری 2
صفحه فلزی سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Rctgl-2×5 صفحه مستطیل 5×2 فلزی رنگی سری 2 صفحه مستطیل 5×2 فلزی رنگی سری 2
تسمه فلزی سوراخ دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Strp15-186L تسمه 15 سوراخ فلزی رنگی سری 2 تسمه 15 سوراخ فلزی رنگی سری 2
تسمه فلزی سوراخ دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Strp04-48L تسمه 4 سوراخ فلزی رنگی سری 2 تسمه 4 سوراخ فلزی رنگی سری 2
تسمه فلزی سوراخ دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-StrpAngl-1/2/1/1 تسمه زاویه دار 3 خم فلزی رنگی سری 2 تسمه زاویه دار 3 خم فلزی رنگی سری 2
تسمه فلزی سوراخ دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Strp05-61L تسمه 5 سوراخ فلزی رنگی سری 2 تسمه 5 سوراخ فلزی رنگی سری 2
تسمه فلزی سوراخ دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-SlotArc-1S1S1 منحنی شیاردار فلزی رنگی سری 2 منحنی شیاردار فلزی رنگی سری 2
تسمه فلزی سوراخ دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Strp02-EE-28L تسمه 2 سوراخ فلزی رنگی سری 2 تسمه 2 سوراخ فلزی رنگی سری 2
تسمه فلزی سوراخ دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Strp07-86L تسمه 7 سوراخ فلزی رنگی سری 2 تسمه 7 سوراخ فلزی رنگی سری 2
تسمه فلزی سوراخ دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Strp03-11E-38L تسمه 3 سوراخ فلزی رنگی سری 2 تسمه 3 سوراخ فلزی رنگی سری 2
تسمه فلزی سوراخ دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Strp09-112L تسمه 9 سوراخ فلزی رنگی سری 2 تسمه 9 سوراخ فلزی رنگی سری 2
تسمه فلزی سوراخ دار سری 2 C-M-Const-Mtl-Sri2-Strp03-E1E-48L تسمه 3 سوراخ دو ور بیضی فلزی رنگی سری 2 تسمه 3 سوراخ دو ور بیضی فلزی رنگی سری 2
انواع قرقره کوچک/بزرگ C-M-Bobbin-Fe-Small قرقره فلزی کوچک قرقره فلزی کوچک
چرخ ساده C-M-Whl-1.4×3.5×0.25 چرخ ساده 3.5 سانتی
انواع قرقره کوچک/بزرگ C-M-Bobbin-AL-Small قرقره آلومینیومی کوچک قرقره آلومینیومی کوچک
چرخ ساده C-M-Whl-1.4×5×0.25 چرخ ساده 5 سانتی
انواع قرقره کوچک/بزرگ C-M-Bobbin-AL-Larg قرقره آلومینیومی بزرگ قرقره آلومینیومی بزرگ
پیچ گوشتی های کوچک (برای بسته های آموزشی یا پک رباتیک) T-EM-Scrw-Drvr-2s-80L-2W پیچ گوشتی 2سو 8cm (نوک سخت کاری شده)
چرخ ساده C-M-Whl-1.4×3.5×0.20 چرخ ساده 3.5 سانتی شفت 2 میلی متر چرخ ساده 3.5 سانتی شفت 2 میلی متر
محور (شفت) ساده استوانه ای فلزی C-M-Shaft-Mtl-NiPltd-Cylndr-140L-4HL شفت 14 سانتی فلزی
محور (شفت) ساده استوانه ای فلزی C-M-Shaft-Mtl-NiPltd-Cylndr-180L-4HL شفت 18 سانتی فلزی
چرخ دنده پلاستیکی با بوش فلزی+چرخ دنده شانه ای C-M-Gear-Rack-66Th-138L چرخ دنده شانه ای 66 دنده چرخ دنده شانه ای 66 دنده
محور (شفت) ساده استوانه ای فلزی C-M-Shaft-Mtl-NiPltd-Cylndr-120L-4HL شفت 12 سانتی فلزی
چرخ دنده پلاستیکی با بوش فلزی+چرخ دنده شانه ای C-M-Gear-Spur-Mtl-Bush-95Th-6.3D-0.4HL چرخ دنده بزرگ 95 دنده
مهره 4 mm C-M-Nut-4mm مهره 4 mm
محور (شفت) ساده استوانه ای فلزی C-M-Shaft-Mtl-NiPltd-Cylndr-100L-4HL شفت 10 سانتی فلزی
چرخ دنده پلاستیکی با بوش فلزی+چرخ دنده شانه ای C-M-Gear-Spur-Mtl-Bush-57Th-4D-0.4HL چرخ دنده متوسط 57 دنده
مهره 4 mm C-M-Nut-Close-End-Cap-4mm مهره سربسته 4 mm
محور (شفت) ساده استوانه ای فلزی C-M-Shaft-Mtl-NiPltd-Cylndr-60L-4HL شفت 6 سانتی فلزی
چرخ دنده پلاستیکی با بوش فلزی+چرخ دنده شانه ای C-M-Gear-Crown-Mtl-Bush-50Th-3.5D-0.4HL چرخ دنده تاجی 50 دنده
محور (شفت) ساده استوانه ای فلزی C-M-Shaft-Mtl-NiPltd-Cylndr-20L-4HL شفت 2 سانتی فلزی
چرخ دنده پلاستیکی با بوش فلزی+چرخ دنده شانه ای C-M-Gear-Spur-Mtl-Bush-20Th-1.5D-0.4HL چرخ دنده کوچک 20 دنده
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-12V-250r-EDU-Q1 موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 12 ولت دو شفت A
صفحات فلزی سوراخ دار C-M-Const-Mtl-Clrd-Rctgl-7×2 صفحه مستطیل فلزی 7×2
بست فلزی خم دار C-M-Const-Mtl-NiPltd-LBrkt-16 بست 7 سوراخ یک ور خم فلزی
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-12V-250r-EDU-Q1-Wire-Con-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 12 ولت دو شفت A با کانکتور پین گرد
صفحات فلزی سوراخ دار C-M-Const-Mtl-Clrd-Rctgl-3×2 صفحه مستطیل فلزی 3×2
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-6V-250r-EDU-Q1 موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 6 ولت دو شفت A
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-12V-250r-EDU-Q1-Wire-Con-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 12 ولت دو شفت A با کانکتور مخابراتی
بست فلزی خم دار C-M-Const-Mtl-NiPltd-UBrkt-171 بست 9 سوراخ دو ور خم فلزی
صفحات فلزی سوراخ دار C-M-Const-Mtl-Clrd-Sqr-3×3 صفحه مربع فلزی 3×3
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-6V-250r-EDU-Q1-Wire-Con-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 6 ولت دو شفت A با کانکتور پین گرد
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTRLss-Gear-SS2S-250r-EDU-Q1 گیربکس بدون موتور پلاستیکی مبتدی دو شفت A
بست فلزی خم دار C-M-Const-Mtl-NiPltd-UBrkt-151 بست 7 سوراخ دو ور خم فلزی
صفحات فلزی سوراخ دار C-M-Const-Mtl-Clrd-Pntg-3×1 صفحه 5 ضلعی فلزی
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-6V-250r-EDU-Q1-Wire-Con-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 6 ولت دو شفت A با کانکتور مخابراتی
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-M-Gear-Spur-Pinion-Edu-Q1 چرخ دنده خورشیدی ساده (سر موتوری ) pinion
بست فلزی خم دار C-M-Const-Mtl-NiPltd-UBrkt-212 بست 5 سوراخ دو ور خم فلزی
تسمه فلزی سوراخ دار C-M-Const-Mtl-NiPltd-Strp15 تسمه 15 سوراخ فلزی
تسمه فلزی سوراخ دار C-M-Const-Mtl-NiPltd-Strp05 تسمه 5 سوراخ فلزی
تسمه فلزی سوراخ دار C-M-Const-Mtl-NiPltd-Strp11 تسمه 11 سوراخ فلزی
تسمه فلزی سوراخ دار C-M-Const-Mtl-NiPltd-Strp03 تسمه 3 سوراخ فلزی
تسمه فلزی سوراخ دار C-M-Const-Mtl-NiPltd-Strp09 تسمه 9 سوراخ فلزی
شاسی فلزی رنگی C-M-Const-Mtl-Clrd-UChsi-7×5-171 شاسی دورخم بزرگ فلزی 7×5
تسمه فلزی سوراخ دار C-M-Const-Mtl-NiPltd-Strp07 تسمه 7 سوراخ فلزی
شاسی فلزی رنگی C-M-Const-Mtl-Clrd-UChsi-5×3-151 شاسی دورخم کوچک فلزی 5×3
تسمه فلزی سوراخ دار C-M-Const-Mtl-NiPltd-Strp06 تسمه 6 سوراخ فلزی
پولی پلاستیکی با بوش فلزی C-M-Ply-Mtl-BusHL-25D-0.4HL پولی بوش فلزی کوچک
پیچ گوشتی دو سو ساده T-EM-Scrw-Drvr-2s-155L-5.8W پیچ گوشتی 2سو 15cm دسته شفاف
پولی پلاستیکی با بوش فلزی C-M-Whl-1.4×3.5×0.25-Tire لاستیک 3.5 سانتی پولی 3.6CM
پولی پلاستیکی شفت 4.5 C-M-Ply-15D-0.4HL پولی شفت 4.5
شاسی خم دار فلزی 2 تکه C-M-Const-Mtl-Clrd-DLChsi-7×9 شاسی دو تیکه فلزی 9×7
پولی پلاستیکی با بوش فلزی C-M-Ply-Mtl-BusHL-36D-0.4HL پولی بوش فلزی بزرگ
هرزگرد ساچمه ای Robo-Ball C-M-Whl-BalBr-Mtl-10D-36/51H-4HL-RoboBall بسته هرزگرد RoboBall
پیچ گوشتی دو سو ساده T-EM-Scrw-Drvr-2s-131L پیچ گوشتی 2سو 13cm دسته شفاف
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×50 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 50mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×5 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 5mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×30 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 30mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×30 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 30mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×5 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 5mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×10 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 10mm
انواع سازه های مکانیکی فلزی C-M-Const-Mtl-Galv-Strp12 تسمه 12 سوراخ فلزی
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×35 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 35mm
نبشی فلزی مثلثی C-M-Const-Mtl-NiPltd-Crnr-Trngl-3×1 نبشی مثلثی فلزی
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×10 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 10mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×15 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 15mm
انواع سازه های مکانیکی فلزی C-M-Const-Mtl-Galv-UChsi-9×5-151 شاسی دورخم گالوانیزه 9×5
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×40 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 40mm
صفحه فلزی (پلتفرم) C-M-Const-Mtl-Clrd-Rctgl-7×3 صفحه مستطیل فلزی 7×3
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×12 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 12mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×20 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 20mm
انواع سازه های مکانیکی فلزی C-M-Const-Mtl-Galv-Rctgl-9×7 صفحه مستطیل گالوانیزه 9×7
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×45 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 45mm
صفحه فلزی (پلتفرم) C-M-Const-Mtl-Clrd-Rctgl-9×5 صفحه مستطیل فلزی 9×5
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×15 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 15mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×25 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 25mm
چرخ هرزگرد فلزی C-M-Whl-BalBr-Mtl-14D-72H-5HL چرخ هرزگرد 14
چرخ هرزگرد فلزی C-M-Whl-BalBr-Mtl-8D-35H-4HL چرخ هرزگرد قطر 8
چرخ هرزگرد فلزی C-M-Whl-BalBr-Mtl-12D-46H-4HL چرخ هرزگرد قطر 12