پلی کربنات چیست ؟ساخت ایران


پلی کربنات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطعات پلی کربنات :

 


بسته پیچ و مهره پرکار 3mm C-M-Screw-Mchn-Nut-3mmPack بسته پیچ و مهره 3mm بسته پیچ و مهره 3mm
بسته پیچ و مهره پرکار 4mm C-M-Screw-Mchn-Nut-4mmPack بسته پیچ و مهره 4mm بسته پیچ و مهره 4mm
مکانیزم شوتر Robo-Kicker C-EM-ACTR-Kcr-PlxG-RoboKicker-6V شوتر پلکسی Robo-Kicker شوتر پلکسی Robo-Kicker
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Rbr-8L-7.7D-3.8HL اسپیسر لاستیکی استوانه ای 8mm سوراخ 4mm اسپیسر لاستیکی استوانه ای 8mm سوراخ 4mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Plast-7L-10.5D-3.8HL اسپیسر پلاستیکی استوانه ای 7mm سوراخ 3.8mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Tube-3.5HL-Bk شلنگ مشکی 3.5mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Cnvr-Shft-Bush-7.2L-10D-4.1HL-M4 بوش فلزی شفت 4mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Plast-19L-6D-3.85HL اسپیسر پلاستیکی استوانه ای 19mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Rbr-5L-7.7D-3.8HL اسپیسر لاستیکی استوانه ای 5mm سوراخ 4mm اسپیسر لاستیکی استوانه ای 5mm سوراخ 4mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Plast-7L-10.5D-4.2HL اسپیسر پلاستیکی استوانه ای 7mm سوراخ 4.2mm
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-300r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت 300 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-50r-Ch-QA-Wire-Conn-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 50 دور موتور گیربکس دار دو شفت با کانکتور پین گرد 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-200r-Ch-QB موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت 200 دور موتور گیربکس دار تک شفت 200دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-50r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-300r-Ch-QA-Wire-Conn-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 300 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-M-Ply-Mtl-D10.5-DF5.5HL پولی برنجی شفت دو سر تخت
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-100r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت 100 دور موتور گیربکس دار تک شفت 100دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-50r-Ch-QA-Wire-Conn-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 50 دور موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور پین گرد 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-300r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 300 دور موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-M-Cnvr-Shft-Mtl-5.5-4Round تبدیل شفت موتور فلزی 5.5 به 4 گرد
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-100r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 100 دور موتورگیربکس دار تک شفت 100دور با کانکتور مخابراتی
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-50r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 50 دور موتور گیربکس دار تک شفت با کانکتور مخابراتی 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-300r-Ch-QA-Wire-Con-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 300 دور موتور گیربکس 2شفت با کانکتور پین گرد
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-M-Cnvr-PlxG-MTR-Gear-DF5.5-to-Const-Mtl تبدیل پلکسی موتور گیربکس پلاستیکی شفت 5.5 به سازه فلزی تبدیل پلکسی موتور گیربکس پلاستیکی شفت 5.5 به سازه فلزی
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-100r-Ch-QA-Wire-Conn-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 100 دور موتور گیربکس دار تک شفت با کانکتور پین گرد 100دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-300r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت 300 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-50r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 50 دور موتور گیربکس دار دو شفت با کانکتور مخابراتی 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-300r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 300 دور موتور گیربکس دار 2شفت 300دور با کانکتور مخابراتی سیم دار
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-M-Cnvr-PlxG-MTR-Gear-DF5.5-to-Ropecollector تبدیل پلکسی موتور گیربکس پلاستیکی شفت 5.5 به جمع کننده طناب تبدیل پلکسی موتور گیربکس پلاستیکی شفت 5.5 به جمع کننده طناب
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-50r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت 50 دور
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×20 پیچ 3در20 4سو پیچ 3در20 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×70 پیچ 3در70 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×8 پیچ 3در8 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×25 پیچ 3در25 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×10 پیچ 3در10 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×30 پیچ 3در30 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×11 پیچ 3در11 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×40 پیچ 3در40 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×3 پیچ 3در3 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×16 پیچ 3در16 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×50 پیچ 3در50 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×5 پیچ 3در5 4سو
هرزگرد صنعتی C-M-Whl-BalBr-Plast-10D-52H-4HL چرخ هرزگرد غلاف پلاستیکی قطر 10 هرزگرد صنعتی سایز 10 میلی متر
هرزگرد صنعتی C-M-Whl-BalBr-Plast-14D-65H-4HL چرخ هرزگرد غلاف پلاستیکی قطر 14 هرزگرد صنعتی سایز 14 میلی متر
چرخ Plexi-Glass 7cm×0.6 C-M-Whl-PlxG3-7×0.6-3Ring-NAss چرخ پلکسی 7 سانت 3 رینگ مونتاژ نشده
چرخ Plexi-Glass 5cm×0.4 C-M-Whl-PlxG3-5×0.4-4Ring-NAss چرخ پلکسی 5 سانت چهار رینگ مونتاژ نشده چرخ پلکسی 5 سانت چهار رینگ مونتاژ نشده
چرخ Plexi-Glass 9cm×0.6 C-M-Whl-PlxG3-9×0.6-3Ring-NAss چرخ پلکسی 9 سانت 3 رینگ مونتاژ نشده
چرخ Plexi-Glass 7cm×0.6 C-M-Whl-PlxG3-7×0.6-4Ring-NAss چرخ پلکسی 7 سانت چهار رینگ مونتاژ نشده
چرخ Plexi-Glass 9cm×0.6 C-M-Whl-PlxG3-9×0.6-4Ring-NAss چرخ پلکسی 9 سانت 4 رینگ مونتاژ نشده
چرخ Plexi-Glass 5cm×0.4 C-M-Whl-PlxG3-5×0.4-1Ring-NAss چرخ پلکسی 5 سانت تک رینگ مونتاژ نشده چرخ پلکسی 5 سانت تک رینگ مونتاژ نشده
پیچ گوشتی های کوچک (برای بسته های آموزشی یا پک رباتیک) T-EM-Scrw-Drvr-2s-80L-2W پیچ گوشتی 2سو 8cm (نوک سخت کاری شده)
چرخ Plexi-Glass 7cm×0.6 C-M-Whl-PlxG3-7×0.6-1Ring-NAss چرخ پلکسی 7 سانت تک رینگ مونتاژ نشده
چرخ Plexi-Glass 5cm×0.4 C-M-Whl-PlxG3-5×0.4-2Ring-NAss چرخ پلکسی 5 سانت دو رینگ مونتاژ نشده چرخ پلکسی 5 سانت دو رینگ مونتاژ نشده
چرخ Plexi-Glass 9cm×0.6 C-M-Whl-PlxG3-9×0.6-1Ring-NAss چرخ پلکسی 9 سانت تک رینگ مونتاژ نشده
چرخ Plexi-Glass 7cm×0.6 C-M-Whl-PlxG3-7×0.6-2Ring-NAss چرخ پلکسی 7 سانت 2 رینگ مونتاژ نشده
چرخ Plexi-Glass 5cm×0.4 C-M-Whl-PlxG3-5×0.4-3Ring-NAss چرخ پلکسی 5 سانت سه رینگ مونتاژ نشده چرخ پلکسی 5 سانت سه رینگ مونتاژ نشده
چرخ Plexi-Glass 9cm×0.6 C-M-Whl-PlxG3-9×0.6-2Ring-NAss چرخ پلکسی 9 سانت 2 رینگ مونتاژ نشده
مهره 4 mm C-M-Nut-4mm مهره 4 mm
مهره 4 mm C-M-Nut-Close-End-Cap-4mm مهره سربسته 4 mm
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-6V-250r-EDU-Q1 موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 6 ولت دو شفت A
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-12V-250r-EDU-Q1-Wire-Con-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 12 ولت دو شفت A با کانکتور مخابراتی
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-6V-250r-EDU-Q1-Wire-Con-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 6 ولت دو شفت A با کانکتور پین گرد
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTRLss-Gear-SS2S-250r-EDU-Q1 گیربکس بدون موتور پلاستیکی مبتدی دو شفت A
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-6V-250r-EDU-Q1-Wire-Con-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 6 ولت دو شفت A با کانکتور مخابراتی
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-M-Gear-Spur-Pinion-Edu-Q1 چرخ دنده خورشیدی ساده (سر موتوری ) pinion
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-12V-250r-EDU-Q1 موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 12 ولت دو شفت A
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-12V-250r-EDU-Q1-Wire-Con-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 12 ولت دو شفت A با کانکتور پین گرد
گریپر ربات Robo-Grip C-EM-ACTR-Grpr-PlxG-RoboGrip-6V گریپر پلکسی Robo-Grip گریپر پلکسی Robo-Grip
بدنه ربات دیفرانسیلی plexi-circle (چرخ+موتور) B-M-CHASSIS-ROBOT-PLEXI-CIRCLE-NOASM بسته مونتاژ نشده شاسی ربات دیفرانسیلی پلکسی دایره ای
پیچ گوشتی دو سو ساده T-EM-Scrw-Drvr-2s-131L پیچ گوشتی 2سو 13cm دسته شفاف
هرزگرد ساچمه ای Robo-Ball C-M-Whl-BalBr-Mtl-10D-36/51H-4HL-RoboBall بسته هرزگرد RoboBall
پیچ گوشتی دو سو ساده T-EM-Scrw-Drvr-2s-155L-5.8W پیچ گوشتی 2سو 15cm دسته شفاف
موتور گیربکس تک محور پلکسی C-M-Pltfrm-PlxG3-Mtr-Gear-SS1S6-175×135 پلتفرم گیربکس تک شفت (شفت 6mm)
موتور گیربکس تک محور پلکسی C-EM-MTR-Gear-PlxG-SS1S4-12V-300r موتور گیربکس دار پلکسی تک شفت 4میلی متر
موتور گیربکس تک محور پلکسی C-EM-MTR-Gear-PlxG-SS1S6-12V-250r موتور گیربکس دار پلکسی تک شفت 6میلی متر
موتور گیربکس تک محور پلکسی C-M-Pltfrm-PlxG3-Mtr-Gear-SS1S4-170×130 پلتفرم گیربکس تک شفت (شفت 4mm)
موتور گیربکس دو محور پلکسی 14cm C-EM-MTR-Gear-PlxG-SS2S4-12V-200r موتور گیربکس دار پلکسی 2 شفت 4 میلیمتر 200 دور
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×35 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 35mm
بدنه ربات تانکی بیضوی (شنی) C-M-Pltfrm-PlxG3-Mtr-Gear-20TB-Elpt-Botm-130×110 پلتفرم شنی تانکی بیضوی کوچک زیر
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×10 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 10mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×15 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 15mm
موتور گیربکس دو محور پلکسی 14cm C-M-Pltfrm-PlxG3-Mtr-Gear-SS1S5-180×120 پلتفرم گیربکس 2 شفت (شفت 4mm)
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×40 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 40mm
بدنه ربات تانکی بیضوی (شنی) C-M-Pltfrm-PlxG3-Mtr-Gear-20TB-Elpt-Up-130×110 پلتفرم شنی تانکی بیضوی کوچک رو
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×12 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 12mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×20 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 20mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×45 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 45mm
مهره 3 mm C-M-Nut-3mm مهره 3 mm مهره 3 mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×15 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 15mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×25 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 25mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×50 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 50mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×5 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 5mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×30 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 30mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×30 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 30mm
بدنه ربات تانکی بیضوی (شنی) C-EM-MTR-Gear-PlxG-20TB-Elpt-12V-60mpm شنی تانکی پلکسی بیضوی کوچک سرعت 60mpm شنی تانکی پلکسی بیضوی کوچک سرعت 60mpm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×5 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 5mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×10 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 10mm
موتور گیربکس دو محور 16cm C-EM-MTR-Gear-PlxG-SS2S6-12V-250r موتور گیربکس دار پلکسی 2 شفت 6 میلیمتر 250 دور
چرخ Plexi-Glass 4cm×0.4 C-M-Whl-PlxG3-4×0.4-1Ring-NAss چرخ پلکسی 4 سانت 1 رینگ مونتاژ نشده شفت 0.4
چرخ Plexi-Glass 4cm×0.4 C-M-Whl-PlxG3-4×0.4-2Ring-Ass چرخ پلکسی 4 سانت 2 رینگ مونتاژ شده شفت 0.4
چرخ هرزگرد فلزی C-M-Whl-BalBr-Mtl-8D-35H-4HL چرخ هرزگرد قطر 8
چرخ هرزگرد فلزی C-M-Whl-BalBr-Mtl-12D-46H-4HL چرخ هرزگرد قطر 12 چرخ هرزگرد قطر 12
چرخ هرزگرد فلزی C-M-Whl-BalBr-Mtl-14D-72H-5HL چرخ هرزگرد 14 چرخ هرزگرد قطر14

اپیدمی کرونا ویروس

 

 

سلام هموطن !

  • پرسنل ربوچیپ از تاریخ 16 فروردین در خدمت شما هستند . از امروز فروش سایت باز شده و می توانید سفارش های خود را مطابق روال قبل ثبت کنید . لطفا شما هم مثل ما روز 13 ام را در خانه بمانید و طول قرنطینه را بیشتر نکنید . تن درست باشید !

 

T