معرفی سازه های کلاسیکساخت ایران


سازه پلاستیکیسازه های مکانیکی پلاستیکی که از جنس پلی پروپیلن ، پلی اتیلن ، ABS یا ... هستند که دارای سوراخ هایی در فواصل منظم به قطر 3 میلی متر است . این سازه ها برای ساخت بدنه و قسمت های مکانیکی مختلف در ربات های آموزشی کاربرد دارد . اتصالات همگی با پیچ و مهره و اسپیسر های رایج در بازار در سایز 3mm صورت می گیرد .

 


سازه های مکانیکی کلاسیک :

 


سازه های مکانیکی مدل NR10-60 C-M-Const-Plast-Flex-Strp10-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر 10 سوراخ سازه پلاستیکی انعطاف پذیر 10 سوراخ
مهره 3 mm C-M-Nut-3mm مهره 3 mm مهره 3 mm
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 C-M-Const-Plast-Flex-Strp7-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر 7 سوراخ سازه پلاستیکی انعطاف پذیر 7 سوراخ
سازه های اتصالات مکانیکی (1) C-M-Const-Plast-Frgbl-ABS-3H-DNut سازه پلاستیکی 3 سوراخ با جا مهره دو طرفه سازه پلاستیکی 3 سوراخ با جا مهره دو طرفه
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 C-M-Const-Plast-Flex-L2-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر 2 سوراخ سازه پلاستیکی انعطاف پذیر 2 سوراخ
سازه های کمکی سر موتوری C-EM-ACTR-Dril-Hldr-Plast-EDU-18L-1.5to3HL نگهدارنده پلاستیکی مته 3mm نگهدارنده مته پلاستیکی 3mm
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 C-M-Const-Plast-Flex-L3-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر قائمه 3 سوراخ با جا مهره یک طرفه سازه پلاستیکی انعطاف پذیر قائمه 3 سوراخ با جا مهره یک طرفه
سازه های مکانیکی 12 مدل C-M-Const-Plast-Flex-CutL-L3-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش 3سوراخ سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش شاخک غیر متقارن شیاردار
سازه های مکانیکی 12 مدل C-M-Const-Plast-Flex-CutL-bump-7HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش سپر سازه پلاستیکی سپر
سازه های مکانیکی 12 مدل C-M-Const-Plast-Flex-CutL-SlotStrp6-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش 6 سانتی شیاردار سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش 6 سانتی شیاردار
سازه های مکانیکی 12 مدل C-M-Const-Plast-Flex-CutL-120AngleSlot-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش شاخک متقارن شیاردار سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش شاخک متقارن شیاردار
سازه های مکانیکی 12 مدل C-M-Const-Plast-Flex-CutL-SlotStrp12-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش 12 سانتی شیاردار سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش 12 سانتی شیاردار
سازه های مکانیکی 12 مدل C-M-Const-Plast-Flex-CutL-130AngleSlot-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش شاخک غیر متقارن شیاردار سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش شاخک غیر متقارن شیاردار
سازه های مکانیکی 12 مدل C-M-Const-Plast-Flex-CutL-LSlot-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش شیاردار 90 درجه سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش شیاردار 90 درجه
سازه های مکانیکی 12 مدل C-M-Const-Plast-Flex-CutL-SlotArc-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش منحنی شیاردار سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش منحنی شیاردار
سازه های مکانیکی 12 مدل C-M-Const-Plast-Flex-CutL-Strp7-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش 7سوراخ سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش 7سوراخ
سازه های مکانیکی 12 مدل C-M-Const-Plast-Flex-CutL-Strp10-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش 10سوراخ سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش 10سوراخ
سازه های خطی 3 مدل C-M-Const-Plast-Frgbl-CutL-Strp7-3HL سازه پلاستیکی خشک 3 مدل 7 سوراخ سازه پلاستیکی خشک 3 مدل 7 سوراخ
سازه های خطی 3 مدل C-M-Const-Plast-Frgbl-CutL-Strp10-3HL سازه پلاستیکی خشک 3 مدل 10 سوراخ سازه پلاستیکی خشک 3 مدل 10 سوراخ
سازه های مکانیکی 12 مدل C-M-Const-Plast-Flex-CutL-Strp12-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش 12 سوراخ سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش 12 سوراخ
سازه های خطی 3 مدل C-M-Const-Plast-Frgbl-CutL-Strp12-3HL سازه پلاستیکی خشک 3 مدل 12 سوراخ سازه پلاستیکی خشک 3 مدل 12 سوراخ
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-300r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت 300 دور
سازه های کمکی سر موتوری C-EM-ACTR-Kcr-Plast-EDU-27×29-1.5HL شوتر پلاستیکی ساده شوتر پلاستیکی ساده
سازه های کمکی سر موتوری C-EM-ACTR-Flang-Plast-EDU-25D-1.5HL فلنج پلاستیکی دایره فلنج پلاستیکی دایره
چرخ ساده C-M-Whl-1.4×3.5×0.25 چرخ ساده 3.5 سانتی
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Cnvr-Shft-Bush-7.2L-10D-4.1HL-M4 بوش فلزی شفت 4mm
قلاب پلاستیکی C-M-HLook-Plastic-21L-3HL قلاب پلاستیکی 2 سانتی
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTRLss-Gear-SS2S-250r-EDU-Q1 گیربکس بدون موتور پلاستیکی مبتدی دو شفت A
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-12V-250r-EDU-Q1-Wire-Con-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 12 ولت دو شفت A با کانکتور مخابراتی
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-12V-250r-EDU-Q1 موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 12 ولت دو شفت A
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-300r-Ch-QA-Wire-Con-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 300 دور موتور گیربکس 2شفت با کانکتور پین گرد
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-12V-250r-EDU-Q1-Wire-Con-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 12 ولت دو شفت A با کانکتور پین گرد
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-300r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 300 دور موتور گیربکس دار 2شفت 300دور با کانکتور مخابراتی سیم دار
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×12 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 12mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×45 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 45mm
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×3 پیچ 3در3 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×70 پیچ 3در70 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×11 پیچ 3در11 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×50 پیچ 3در50 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×20 پیچ 3در20 4سو پیچ 3در20 4سو
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-6V-250r-EDU-Q1-Wire-Con-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 6 ولت دو شفت A با کانکتور مخابراتی
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×50 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 50mm
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-M-Cnvr-PlxG-MTR-Gear-DF5.5-to-Ropecollector تبدیل پلکسی موتور گیربکس پلاستیکی شفت 5.5 به جمع کننده طناب تبدیل پلکسی موتور گیربکس پلاستیکی شفت 5.5 به جمع کننده طناب
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Rbr-8L-7.7D-3.8HL اسپیسر لاستیکی استوانه ای 8mm سوراخ 4mm اسپیسر لاستیکی استوانه ای 8mm سوراخ 4mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×30 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 30mm
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-300r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 300 دور موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Tube-3.5HL-Bk شلنگ مشکی 3.5mm
پیچ گوشتی های کوچک (برای بسته های آموزشی یا پک رباتیک) T-EM-Scrw-Drvr-4s-85L-Edu پیچ گوشتی 4سو کوچک (85mm) پیچ گوشتی 4سو کوچک (85mm)
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×35 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 35mm
انواع قرقره کوچک/بزرگ C-M-Bobbin-AL-Larg قرقره آلومینیومی بزرگ قرقره آلومینیومی بزرگ
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×40 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 40mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×25 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 25mm
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×8 پیچ 3در8 4سو
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-M-Ply-Mtl-D10.5-DF5.5HL پولی برنجی شفت دو سر تخت
سازه های اتصالات مکانیکی (1) C-M-Const-Plast-Junc-I4-3HL اتصال ضخیم پلاستیکی 4 سوراخ I اتصال ضخیم پلاستیکی 4 سوراخ I
سازه های مکانیکی 12 مدل C-M-Const-Plast-Flex-CutL-L2-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش 2سوراخ سازه پلاستیکی انعطاف پذیر با خط برش 2سوراخ
سازه های اتصالات مکانیکی (1) C-M-Const-Plast-Junc-U7-3HL اتصال ضخیم پلاستیکی 7 سوراخ U اتصال ضخیم پلاستیکی 7 سوراخ U
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×30 پیچ 3در30 4سو
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-M-Cnvr-PlxG-MTR-Gear-DF5.5-to-Const-Mtl تبدیل پلکسی موتور گیربکس پلاستیکی شفت 5.5 به سازه فلزی تبدیل پلکسی موتور گیربکس پلاستیکی شفت 5.5 به سازه فلزی
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×10 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 10mm
بسته ربات تازه کار B-EM-Biginner-Robot-Maker بسته ربات تازه کار
انواع قرقره کوچک/بزرگ C-M-Bobbin-AL-Small قرقره آلومینیومی کوچک قرقره آلومینیومی کوچک
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×30 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 30mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Rbr-5L-7.7D-3.8HL اسپیسر لاستیکی استوانه ای 5mm سوراخ 4mm اسپیسر لاستیکی استوانه ای 5mm سوراخ 4mm
سازه های اتصالات مکانیکی (1) C-M-Const-Plast-Junc-T5-24Pcs بسته اتصالات ضخیم پلاستیکی 6 مدل 24 تایی بسته اتصالات ضخیم پلاستیکی 6 مدل 24 تایی
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×5 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 5mm
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Plast-7L-10.5D-3.8HL اسپیسر پلاستیکی استوانه ای 7mm سوراخ 3.8mm
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-300r-Ch-QA-Wire-Conn-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 300 دور
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-6V-250r-EDU-Q1-Wire-Con-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 6 ولت دو شفت A با کانکتور پین گرد
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Plast-19L-6D-3.85HL اسپیسر پلاستیکی استوانه ای 19mm
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FF-Metal-3×15 اسپیسر فلزی 6 گوش FF 15mm
بست موتور نبشی یک طرف سوراخ C-M-Hldr-Mtr-Plast-28.6L-ZGA25/8Flang بست موتور پلاستیکی نبشی یک طرف سوراخ بست موتور پلاستیکی نبشی یک طرف سوراخ
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-M-Gear-Spur-Pinion-Edu-Q1 چرخ دنده خورشیدی ساده (سر موتوری ) pinion
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 C-M-Const-Plast-Flex-10T60Pcs بسته سازه پلاستیکی انعطاف پذیر 10 مدل 60 تایی بسته سازه پلاستیکی انعطاف پذیر 10 مدل 60 تایی
قوطی PET پیچ و مهره 50×50 C-M-Pet-Can-50×50 قوطی PET پیچ و مهره 50×50 قوطی پیچ و مهره
بست موتور کوچک C-M-Hldr-Mtr-Plast-10×12L بست موتور پلاستیکی کوچک بست موتور پلاستیکی کوچک
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×20 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 20mm
سازه های اتصالات مکانیکی (1) C-M-Const-Plast-Junc-I3-3HL اتصال ضخیم پلاستیکی 3 سوراخ I اتصال ضخیم پلاستیکی 3 سوراخ
چرخ ساده C-M-Whl-1.4×3.5×0.20 چرخ ساده 3.5 سانتی شفت 2 میلی متر چرخ ساده 3.5 سانتی شفت 2 میلی متر
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×5 پیچ 3در5 4سو
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×5 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 5mm
بسته پیچ و مهره پرکار 3mm C-M-Screw-Mchn-Nut-3mmPack بسته پیچ و مهره 3mm بسته پیچ و مهره 3mm
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×25 پیچ 3در25 4سو
موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی دو شفت نوع A C-EM-MTR-Gear-SS2S-6V-250r-EDU-Q1 موتور گیربکس دار پلاستیکی مبتدی 6 ولت دو شفت A
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×10 پیچ 3در10 4سو
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×16 پیچ 3در16 4سو
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×15 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 15mm
سازه های اتصالات مکانیکی (1) C-M-Const-Plast-Junc-L5-3HL اتصال ضخیم پلاستیکی 5 سوراخ L اتصال ضخیم پلاستیکی 5 سوراخ L
سازه های اتصالات مکانیکی (1) C-M-Const-Plast-Junc-L4-3HL اتصال ضخیم پلاستیکی 4 سوراخ L اتصال ضخیم پلاستیکی 4 سوراخ L
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 C-M-Spacer-Cylndr-Plast-7L-10.5D-4.2HL اسپیسر پلاستیکی استوانه ای 7mm سوراخ 4.2mm
پیچ سایز 3mm C-M-Scrw-Mchn-4Pan-3×40 پیچ 3در40 4سو
چرخ ساده C-M-Whl-1.4×5×0.25 چرخ ساده 5 سانتی
اسپیسر فلزی 6 گوش C-M-Spacer-Hex-FM-Metal-3×10 اسپیسر فلزی 6 گوش FM 10mm
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-300r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت 300 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-M-Cnvr-Shft-Mtl-5.5-4Round تبدیل شفت موتور فلزی 5.5 به 4 گرد
قلاب پلاستیکی C-M-HLook-Plastic-40L-3HL قلاب پلاستیکی 4 سانتی
پیچ گوشتی دو سو ساده T-EM-Scrw-Drvr-2s-131L پیچ گوشتی 2سو 13cm دسته شفاف
سازه پلاستیکی 12 سوراخ دوبل C-M-Const-Plast-Flex-CutL-Strp12×2-24n3HL سازه پلاستیکی 12 سوراخ دوبل ABS سازه پلاستیکی 12 سوراخ دوبل
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-100r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 100 دور موتورگیربکس دار تک شفت 100دور با کانکتور مخابراتی
هرزگرد صنعتی C-M-Whl-BalBr-Plast-10D-52H-4HL چرخ هرزگرد غلاف پلاستیکی قطر 10 هرزگرد صنعتی سایز 10 میلی متر
چرخ هرزگرد فلزی C-M-Whl-BalBr-Mtl-12D-46H-4HL چرخ هرزگرد قطر 12 چرخ هرزگرد فلزی قطر 12
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-200r-Ch-QB موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت 200 دور موتور گیربکس دار تک شفت 200دور
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 C-M-Const-Plast-Flex-SlotArc-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر منحنی شیاردار سازه پلاستیکی انعطاف پذیر منحنی شیاردار
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 C-M-Const-Plast-Flex-bump-2HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر سپر سازه پلاستیکی انعطاف پذیر سپر
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-100r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت 100 دور موتور گیربکس دار تک شفت 100دور
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 C-M-Const-Plast-Flex-Strp12-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر 12 سوراخ سازه پلاستیکی انعطاف پذیر 12 سوراخ
چرخ هرزگرد فلزی C-M-Whl-BalBr-Mtl-14D-72H-5HL چرخ هرزگرد قطر 14 چرخ هرزگرد فلزی قطر 14
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-50r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت 50 دور
هرزگرد صنعتی C-M-Whl-BalBr-Plast-14D-65H-4HL چرخ هرزگرد غلاف پلاستیکی قطر 14 هرزگرد صنعتی سایز 14 میلی متر
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-50r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 50 دور موتور گیربکس دار دو شفت با کانکتور مخابراتی 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-50r-Ch-QA-Wire-Conn-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 50 دور موتور گیربکس دار دو شفت با کانکتور پین گرد 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-50r-Ch-QA-Wire-Conn-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 50 دور موتور-گیربکس-تک-شفت-50-دور-با-کانکتور-پین-گرد
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-50r-Ch-QA-Wire-Conn-2510KF موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور مخابراتی سیم دار 50 دور موتور گیربکس دار تک شفت با کانکتور مخابراتی 50 دور
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-SS1S-6V-100r-Ch-QA-Wire-Conn-5264 موتور گیربکس دار پلاستیکی تک شفت با کانکتور پین گرد سیم دار 100 دور موتور گیربکس دار تک شفت با کانکتور پین گرد 100دور
پیچ گوشتی کوچک T-EM-Scrw-Drvr-2s-97L-Edu پیچ گوشتی 2سو 97mm مبتدی پیچ گوشتی 2سو 97mm مبتدی
پیچ گوشتی های کوچک (برای بسته های آموزشی یا پک رباتیک) T-EM-Scrw-Drvr-2s-97L-Edu پیچ گوشتی 2سو 97mm مبتدی پیچ گوشتی 2سو 97mm مبتدی
سازه های اتصالات مکانیکی (1) C-M-Const-Plast-Junc-T4-3HL اتصال ضخیم پلاستیکی 4 سوراخ T اتصال ضخیم پلاستیکی 4 سوراخ T
موتور گیربکس پلاستیکی Model A - 6v C-EM-MTR-Gear-DS2S-6V-50r-Ch-QA موتور گیربکس دار پلاستیکی دو شفت 50 دور
سازه های اتصالات مکانیکی (1) C-M-Const-Plast-Flex-CutL-Strp12-10n3HL سازه پلاستیکی مکعبی 10 سوراخ 12 سانتی سازه پلاستیکی مکعبی 10 سوراخ 12 سانتی
پیچ گوشتی های کوچک (برای بسته های آموزشی یا پک رباتیک) T-EM-Scrw-Drvr-2s-80L-2W پیچ گوشتی 2سو 8cm (نوک سخت کاری شده)
پیچ گوشتی دو سو ساده T-EM-Scrw-Drvr-2s-155L-5.8W پیچ گوشتی 2سو 15cm دسته شفاف
پیچ گوشتی های کوچک (برای بسته های آموزشی یا پک رباتیک) T-EM-T-SD-2S-45L-2W پیچ گوشتی مینیاتوری پتانسیومتر پیچ گوشتی 2سو مینیاتوری 2 میل
انواع قرقره کوچک/بزرگ C-M-Bobbin-Fe-Small قرقره فلزی کوچک قرقره فلزی کوچک
پیچ گوشتی کوچک T-EM-T-SD-2S-45L-2W پیچ گوشتی مینیاتوری پتانسیومتر پیچ گوشتی 2سو مینیاتوری 2 میل
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 C-M-Const-Plast-Flex-130AngleStrp4-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر شاخک 4 سوراخ سازه پلاستیکی انعطاف پذیر شاخک 4 سوراخ
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 C-M-Const-Plast-Flex-120AngleStrp9-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر شاخک 9 سوراخ سازه پلاستیکی انعطاف پذیر شاخک 9 سوراخ
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 C-M-Const-Plast-Flex-L5-3HL سازه پلاستیکی انعطاف پذیر قائمه 5 سوراخ سازه پلاستیکی انعطاف پذیر قائمه 5 سوراخ
هرزگرد ساچمه ای Robo-Ball C-M-Whl-BalBr-Mtl-10D-36/51H-4HL-RoboBall بسته هرزگرد RoboBall
چرخ هرزگرد فلزی C-M-Whl-BalBr-Mtl-8D-35H-4HL چرخ هرزگرد قطر 8