• Product Name مشاهده

  بسته ترانزیستور های پرکاربرد در رباتیک T-Pack

  227,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  بسته آموزش الکترونیک بلوکی 395 پروژه مدل YS2964

  506,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب مبانی سلول های خورشیدی، LED ها و دیودها

  20,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب 50 پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی

  19,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  بسته آموزش الکترونیک بلوکی 120 پروژه مدل YS2962

  471,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب پروژه های ساده الکترونیکی با سلول های خورشیدی

  12,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب آشتی با الکترونیک

  23,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب سرگرمی های فیزیک

  18,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب سرگرمی های الکترونیک

  18,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب 101 کاردستی جالب با الکترونیک

  26,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  آزمایشگاه الکترونیک را به خانه ببرید ! (2 جلدی)

  16,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب 50 مدار ساده الکترونیکی بر روی برد بورد

  13,500 تومان