• Product Name مشاهده

  بسته ترانزیستور های پرکاربرد در رباتیک T-Pack

  198,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  بسته آموزش الکترونیک بلوکی 395 پروژه مدل YS2964

  440,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب مبانی سلول های خورشیدی، LED ها و دیودها

  17,300 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب 50 پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی

  16,900 تومان
 • Product Name مشاهده

  بسته آموزش الکترونیک بلوکی 120 پروژه مدل YS2962

  410,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب پروژه های ساده الکترونیکی با سلول های خورشیدی

  10,900 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب آشتی با الکترونیک

  19,900 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب سرگرمی های فیزیک

  15,900 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب سرگرمی های الکترونیک

  15,900 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب 101 کاردستی جالب با الکترونیک

  22,900 تومان
 • Product Name مشاهده

  آزمایشگاه الکترونیک را به خانه ببرید ! (2 جلدی)

  13,900 تومان
 • Product Name مشاهده

  کتاب 50 مدار ساده الکترونیکی بر روی برد بورد

  11,900 تومان