در پاسخ به این پرسش مشتری باید گفت بستگی دارد ربات شما در چه کلاسی ساخته شده باشد . کلاس های زیر :

صرفاً تفریحی - آموزشی :

بستگی به سلیقه و میزان بودجه شما هر یک از چرخ های موجود در سایت می تواند مناسب باشد .

مسابقاتی - دانش آموزی یا مبتدی ( مقاطع دبستان و راهنمایی ) :

چرخ ربات سه رینگ 75mm

چرخ ربات 60mm ساده

چرخ ربات 3×5 با تبدیل پلاستیکی

مسابقاتی - نیمه حرفه ای ( دبیرستان و دانشگاه ) :

چرخ ربات 3×5 با تبدیل پلاستیکی

چرخ ربات 5cm×2 با بوش فلزی A

مسابقاتی - حرفه ای :

چرخ ربات 10cm×2 با بوش فلزی

بطور کلی نمی توان یک یا چند فاکتور را در انتخاب چرخ ربات های جنگجو حتمی و لازم دانست و بستگی زیادی به مکانیک شما دارد . اما با مشاهده نُرم مکانیک ربات های جنگجو تصور می شود چرخ مناسب برای ساخت این مدل ربات ها عموماً باید ضخیم باشند و بهتر است رینگ چرخ دارای مقطع مستطیلی باشد که از اصطکاک خوبی برخوردار باشد . این ویژگی ها باعث حجیم شدن چرخ می شوند که سطح تماس ربات را با زمین بیشتر می کند و حفظ تعادل در ضربات حریف را آسان تر می کند . در ربات های جنگجو خیلی نیازی به سرعت های بالا نیست و بهتر است به جای آن روی سرعت عمل عملگرهای دفاعی و تهاجمی کار شود ، بنابراین چرخ هایی که قطر خیلی زیاد دارند خیلی کاربردی نخواهند داشت . البته همه این ها موارد قابل تغییری هستند و ممکن است مکانیک ربات شما طوری طراحی شود که هیچ یک از موارد ذکر شده در آن کارآمد نباشد .

دسته پرسش: