تبدیل SMD به DIP

تبدیل آی سی SMD 28 pin به DIP ( قابل استفاده بر روی برد برد )
1,350 ریال
تبدیل آی سی SMD 32 pin به DIP ( قابل استفاده بر روی برد برد )
18,000 ریال
تبدیل آی سی SMD 8 pin به DIP ( قابل استفاده بر روی برد برد ) بسته بندی نوع MSOP
5,000 ریال
تبدیل آی سی SMD 8 pin به DIP ( قابل استفاده بر روی برد برد )
1,050 ریال
اشتراک در تبدیل SMD به DIP