• Product Name مشاهده

  آی سی منطقی شمارنده - چرخشی CD4017BE

  4,040 تومان
 • Product Name مشاهده

  آی سی منطقی شمارنده - BCD CD4026BE

  3,440 تومان
 • Product Name مشاهده

  آی سی صوتی یا موسیقی (برای آسانسور ، بسته های کادو و ...)

  1,400 تومان
 • Product Name مشاهده

  درایور ULN2803APG

  1,780 تومان
 • Product Name مشاهده

  درایور ULN2003APG

  1,410 تومان
 • Product Name مشاهده

  پالسر NE555

  690 تومان
 • Product Name مشاهده

  آی سی ساعت و تقویم PCF8583

  6,600 تومان
 • Product Name مشاهده

  آی سی ولتاژ رفرنس (منبع ولتاژ بسیار دقیق)

  73,500 تومان