• Product Name مشاهده

  آی سی منطقی شمارنده - چرخشی CD4017BE

  4,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  آی سی منطقی شمارنده - BCD CD4026BE

  4,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  آی سی صوتی یا موسیقی (برای آسانسور ، بسته های کادو و ...)

  1,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  درایور ULN2003APG

  1,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  پالسر NE555

  1,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  درایور ULN2803APG

  2,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  آی سی ساعت و تقویم PCF8583

  7,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  آی سی ولتاژ رفرنس (منبع ولتاژ بسیار دقیق)

  84,500 تومان