آی سی های کاربردی Integrated Circuits

آی سی ساعت و تقویم PCF8583
30,000 ریال
درایور ULN2003APG
3,500 ریال
پالسر NE555
4,500 ریال
درایور ULN2803APG
5,000 ریال
ولتاژ رفرنس (منبع ولتاژ بسیار دقیق) AD584
153,000 ریال
آی سی صوتی آهنگ برای الیزا
5,500 ریال
اشتراک در آی سی های کاربردی Integrated Circuits