پیچ مهره اسپیسر Screw Nut Spacer

بسته پیچ و مهره پرکار 4mm
41,000 ریال
بسته پیچ و مهره پرکار 3mm
45,000 ریال
اسپیسر پلاستیکی زیردسته: Polymer-Spacer HTS-3-10-FF
2,200 ریال
اسپیسر پلاستیکی زیردسته: Polymer-Spacer HTS-3-20-FF
2,800 ریال
اسپیسر میخی پلاستیکی - قفل دار
1,800 ریال
پیچ پلاستیکی 3×10
5,000 ریال
واشر تخت لاستیکی قطر 10 میلی متر سوراخ 3.7 mm
500 ریال
پیچ 8×4 ، 4 سو ، بسته 50 تایی
14,000 ریال
پیچ 20×4 ، 4 سو ، بسته 50 تایی
20,000 ریال
پیچ 40×4 ، 4 سو ، بسته 50 تایی
31,500 ریال
بوش فلزی شفت 4mm
5,500 ریال
شلنگ مشکی
29,000 ریال
اسپیسر پلاستیکی استوانه ای 19mm
1,100 ریال
اسپیسر پلاستیکی استوانه ای 7mm سوراخ 3.8mm
700 ریال
اسپیسر پلاستیکی استوانه ای 7mm سوراخ 4.2mm
1,000 ریال
واشر هزارخار قطر 10 میل
380 ریال
پیچ 8×3 ، 4 سو ، بسته 50 تایی
11,000 ریال
پیچ 70×3 ، 4 سو ، بسته 50 تایی
49,000 ریال
پیچ 70×3 ، 4 سو ، بسته 100 تایی
95,000 ریال
پیچ 3×50 ، 4 سو ، بسته 50 تایی
30,000 ریال
استوانه رزوه شده 4mm طول 11
3,800 ریال
استوانه رزوه شده 4mm طول 13.5
4,200 ریال
بوش فلزی 4
3,000 ریال
مهره 4 mm
120 ریال
واشر هزارخار قطر 10 میل
380 ریال
مهره 3 mm - بسته 50 تایی
9,000 ریال
مهره 3 mm - بسته 100 تایی
13,000 ریال
مهره سربسته 3 mm
3,000 ریال
اسپیسر فلزی 6 گوش زیردسته: spacer-HXS-3-5-FM
1,400 ریال
اسپیسر فلزی 6 گوش زیردسته: spacer-HXS-3-10-FM
1,550 ریال
اشتراک در پیچ مهره اسپیسر Screw Nut Spacer