• Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATmega48PA

  19,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلرهای سایز متوسط میکروچیپ سری PIC16

  31,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر PIC18F4550 آی سی میکروچیپ با پشتیبانی از پورت USB

  74,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATmega32A

  39,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATtiny2313

  22,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATmega8A-PU

  16,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  آی سی میکرو کنترلر PIC12F675

  12,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATmega16A

  24,000 تومان