• Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATmega48PA

  21,600 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر PIC18F4550 آی سی میکروچیپ با پشتیبانی از پورت USB

  73,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATmega32A

  29,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATtiny2313

  13,800 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATmega8A-PU

  14,800 تومان
 • Product Name مشاهده

  آی سی میکرو کنترلر PIC12F675

  8,600 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلرهای سایز متوسط میکروچیپ سری PIC16

  28,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATmega16A

  30,000 تومان