• Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATmega48PA

  25,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلرهای سایز متوسط میکروچیپ سری PIC16

  33,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATmega32A

  46,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  آی سی میکرو کنترلر PIC12F675 (اورجینال)

  12,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATmega16A

  43,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر PIC18F4550 آی سی میکروچیپ با پشتیبانی از پورت USB

  84,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATtiny2313

  16,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  میکروکنترلر ATmega8A-PU

  17,000 تومان