موتور Motor

موتور استپر ST35
100,000 ریال
موتور استپر ST24
70,000 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector از هر تبدیل یک جفت
25,000 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S1
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S1 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S2
2,500 ریال
موتور گیربکس دار ZGA12 سایز مینی زیردسته: ZGA12 RPM: 180
190,000 ریال
موتور گیربکس دار ZGA12 سایز مینی زیردسته: ZGA12 RPM: 200
190,000 ریال
موتور گیربکس دار ZGA12 سایز مینی زیردسته: ZGA12 RPM: 60
190,000 ریال
موتور گیربکس دار ZHENG متوسط ZGA37FH زیردسته: ZGA37-FH-100
450,000 ریال
موتور گیربکس دار ZHENG متوسط ZGA37FH زیردسته: ZGA37-FH-500
450,000 ریال
موتور گیربکس دار توان بالا ZGA60FM زیردسته: ZGA60FM-150
850,000 ریال
موتور گیربکس دار توان بالا ZGA60FM زیردسته: ZGA60FM-200
850,000 ریال
موتور گیربکس دار توان بالا ZGA60FM زیردسته: ZGA60FM-300
850,000 ریال
آرمیچر 18000 دور ، 6 ولت
60,000 ریال
موتور گیربکس دار حلزونی ZWL-FP زیردسته: ZWL-FP-5rpm
362,500 ریال
موتور گیربکس 5v - 50 rpm
261,000 ریال
آرمیچر دور بالا 4.8v با خنک کننده داخلی RS550
203,000 ریال
موتور گیربکس پلاستیکی تک محور B - 6 v
55,000 ریال
آی سی کنترل موتور L298
66,500 ریال
سروُ موتور MG995
320,000 ریال
استپ موتور 1.8 درجه - 6v فوجی ژاپن
200,000 ریال
استپ موتور 1.8 درجه - RDM57 - 12v
150,000 ریال
موتور آرمیچر J30H071 - 12v - 4000 rpm
220,000 ریال
استپ موتور 1.8 درجه - Minebea - 2K.cm - 24v
350,000 ریال
استپ موتور 1.8 درجه - ASMO - 3K.cm - 24v ژاپن
390,000 ریال
اشتراک در موتور Motor