موتور Motor

موتور استپر ST35
100,000 ریال
موتور استپر ST24
70,000 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector از هر تبدیل یک جفت
25,000 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S1
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S1 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector S2
2,500 ریال
موتور گیربکس دار ZGA12 سایز مینی زیردسته: ZGA12 RPM: 180
190,000 ریال
موتور گیربکس دار ZGA12 سایز مینی زیردسته: ZGA12 RPM: 200
190,000 ریال
موتور گیربکس دار ZGA12 سایز مینی زیردسته: ZGA12 RPM: 60
190,000 ریال
موتور آرمیچر 6 ولت 18000 دور RS380
60,000 ریال
موتور گیربکس دار GRC280SA 100 rpm 12V
261,000 ریال
موتور آرمیچر RS550 فن دار 13000rpm
203,000 ریال
موتور گیربکس پلاستیکی تک محور B - 6 v
55,000 ریال
آی سی کنترل موتور L298
66,500 ریال
سروُ موتور MG995
320,000 ریال
استپ موتور 1.8 درجه - 6v فوجی ژاپن
200,000 ریال
استپ موتور 1.8 درجه - RDM57 - 12v
150,000 ریال
موتور آرمیچر J30H071 - 12v - 4000 rpm
220,000 ریال
استپ موتور 1.8 درجه - Minebea - 2K.cm - 24v
350,000 ریال
استپ موتور 1.8 درجه - ASMO - 3K.cm - 24v ژاپن
390,000 ریال
موتور ملخ دار مبتدی 15cm
28,500 ریال
انکدر مکانیکی شفت 4 و 6 (20 و 30 پالس) زیردسته: Robo-Encoder 20 پالس ، شفت شش PENC3820H6
23,000 ریال
انکدر مکانیکی شفت 4 و 6 (20 و 30 پالس) زیردسته: Robo-Encoder 20 پالس ، شفت چهار PENC3820H4
23,000 ریال
انکدر مکانیکی شفت 4 و 6 (20 و 30 پالس) زیردسته: Robo-Encoder 30 پالس ، شفت شش PENC3830H6
23,000 ریال
انکدر مکانیکی شفت 4 و 6 (20 و 30 پالس) زیردسته: Robo-Encoder 30 پالس ، شفت چهار PENC3830H4
23,000 ریال
سروو موتور 180 درجه SG90
84,000 ریال
اشتراک در موتور Motor