قطعات مکانیک

چرخ Plexi-Glass 7cm×0.6 زیردسته: plexi-wheel-7cm-1
34,000 ریال
چرخ Plexi-Glass 7cm×0.6 زیردسته: plexi-wheel-7cm-2
45,000 ریال
چرخ Plexi-Glass 7cm×0.6 زیردسته: plexi-wheel-7cm-3
56,000 ریال
چرخ Plexi-Glass 7cm×0.6 زیردسته: plexi-wheel-7cm-4
67,000 ریال
چرخ Plexi-Glass 5cm×0.4 زیردسته: plexi-weel-5cm-1
28,000 ریال
چرخ Plexi-Glass 5cm×0.4 زیردسته: plexi-weel-5cm-2
35,000 ریال
چرخ Plexi-Glass 5cm×0.4 زیردسته: plexi-weel-5cm-3
42,000 ریال
چرخ Plexi-Glass 5cm×0.4 زیردسته: plexi-weel-5cm-4
49,000 ریال
چرخ هرز گرد ساچمه ای
26,000 ریال
چرخ omni ( چند جهته )
100,000 ریال
موتور استپر ST35
100,000 ریال
موتور استپر ST24
70,000 ریال
بست موتور نبشی دو طرف سوراخ
4,500 ریال
موتور گیربکس دو محور مینی
19,000 ریال
موتور گیربکس شفت بلند 4 چرخ + جاباتری
39,000 ریال
بدنه کامل ربات 4 چرخ زیردسته: LF_Plate
90,000 ریال
چرخ خورشیدی کوچک
4,500 ریال
چرخ 0.5×7×2 بوش فلزی
35,000 ریال
بازوی رفت و برگشتی (پمپ) زیردسته: mop-2w
80,000 ریال
بازوی رفت و برگشتی (پمپ) زیردسته: mop-5w
90,000 ریال
بست موتور دایره ای مسطح
3,500 ریال
بست موتور کوچک
3,500 ریال
شاسی تانکی ربات Tiny_Bot / تینی بت
70,000 ریال
موتور گیربکس دو محور پلکسی 22cm
375,000 ریال
شاسی ربات تانکی Starter_Bot / استارتربت
70,000 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector از هر تبدیل یک جفت
25,000 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L1 - Conic
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2
2,500 ریال
تبدیل شفت موتور پلاستیکی زیردسته: shaft-connector L2 - Conic
2,500 ریال
اشتراک در قطعات مکانیک