• Product Name مشاهده

  صفحه کلید 4*4 / key board

  43,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  صفحه کلید ماتریسی (کی پد) 12 دکمه ساده

  45,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  صفحه کلید ماتریسی (کی پد) 16 دکمه ساده

  15,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  صفحه کلید ماتریسی (کی پد) 16 دکمه ترکیبی

  8,500 تومان

اپیدمی کرونا ویروس

 

 

سلام هموطن !

 • پرسنل ربوچیپ از تاریخ 16 فروردین در خدمت شما هستند . از امروز فروش سایت باز شده و می توانید سفارش های خود را مطابق روال قبل ثبت کنید . لطفا شما هم مثل ما روز 13 ام را در خانه بمانید و طول قرنطینه را بیشتر نکنید . تن درست باشید !

 

T