• Product Name مشاهده

  کابل USB پورت B برای ماژول های Arduino

  6,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  کانکتور (سوکت) سرسیم کاربردی رباتیک

  600 تومان
 • Product Name مشاهده

  سوکت IDC

  1,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  سرسیم برنجی

  500 تومان
 • Product Name مشاهده

  کانکتور (سوکت) روبردی کاربردی رباتیک

  180 تومان
 • Product Name مشاهده

  سوکت شبکه 8 پین Cat5

  650 تومان
 • Product Name مشاهده

  سوکت تلفنی روبردی RJ11

  1,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  انواع نوار فرم و نگهدارنده

  800 تومان
 • Product Name مشاهده

  کانکتور (سوکت) سیم دار کاربردی رباتیک

  1,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  بلوک ترمینال دوطرفه صاف

  2,300 تومان
 • Product Name مشاهده

  بلوک ترمینال پیچی ساده

  850 تومان
 • Product Name مشاهده

  بلوک ترمینال دوطرفه قائمه

  1,400 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترمینال ساده

  4,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  سوکت آی سی عادی

  230 تومان
 • Product Name مشاهده

  سیم رابط (جامپر) و بردبوردی

  13,900 تومان
 • Product Name مشاهده

  پین هدر مسطح عادی 40*1

  860 تومان
 • Product Name مشاهده

  سر سیم (wire shoe) وایر شو

  80 تومان