• Product Name مشاهده

  دیود عمومی

  150 تومان
 • Product Name مشاهده

  دیود شاتکی (برای محافظت) کم مصرف

  150 تومان
 • Product Name مشاهده

  دیود سریع (برای جریان برگشتی یا مدارهای سرعت بالا)

  95 تومان