• Product Name مشاهده

  بسته ترانزیستور های پرکاربرد در رباتیک T-Pack

  198,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترانزیستور ماسفت IRF630

  2,990 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترانزیستور های دارلینگتون (یا دوطبقه)- جهت تقویت زیاد

  2,150 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترانزیستور های قدرت

  1,560 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترانزیستور عمومی کوچک NPN و PNP

  220 تومان
 • Product Name مشاهده

  IRF540

  3,700 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترانزیستور عمومی جریان متوسط 1-4 آمپر سری BD

  530 تومان