• Product Name مشاهده

  ترانزیستور های دارلینگتون (یا دوطبقه)- جهت تقویت زیاد

  1,900 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترانزیستور های قدرت

  1,650 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترانزیستور عمومی کوچک NPN و PNP

  230 تومان
 • Product Name مشاهده

  IRF540

  4,700 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترانزیستور عمومی جریان متوسط 1-4 آمپر سری BD

  520 تومان