• Product Name مشاهده

  بسته ترانزیستور های پرکاربرد در رباتیک T-Pack

  227,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترانزیستور ماسفت IRF630

  3,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترانزیستور های دارلینگتون (یا دوطبقه)- جهت تقویت زیاد

  2,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترانزیستور های قدرت

  2,000 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترانزیستور عمومی کوچک NPN و PNP

  500 تومان
 • Product Name مشاهده

  IRF540

  4,500 تومان
 • Product Name مشاهده

  ترانزیستور عمومی جریان متوسط 1-4 آمپر سری BD

  500 تومان