بسته های آموزشی و سرگرمی

هلی کوپتر رادیو کنترل
700,000 ریال
بسته آموزشی ربات Bug-Bot
200,000 ریال
بسته شبیه ساز توربین بادی kid-Wind - V2
315,000 ریال
جعبه ابزار لحیم کاری و مونتاژ 1×10
400,000 ریال
کیت ربات خورشیدی 3 در 1 آدم آهنی + باتری سکه ای
310,000 ریال
بسته ربات خورشیدی 1×6 آدم فضایی + باتری سکه ای
300,000 ریال
بسته ربات خورشیدی 1×14 + باتری سکه ای
490,000 ریال
بسته ربات خورشیدی 1×4 دایناسور
280,000 ریال
بسته فلزی-پلاستیکی ماشین 3 در 1 موزیکال کنترل با سیم
490,000 ریال
لیست قطعات پروژه های آموزش میکروکنترلر
300,000 ریال
بسته آموزشی قطعات مکانیک
555,000 ریال
بسته آموزش مکانیک - مکانیزم جرثقیل x6022
140,000 ریال
بسته آموزش مکانیک - مکانیزم جرثقیل x6024
140,000 ریال
بسته آموزش مکانیک - 8 مکانیزم حرکتی 236 قطعه
230,000 ریال
کیت ربات خورشیدی 6 در 1 سگ رباتیک
250,000 ریال
بسته ربات TechnoRobot
290,000 ریال
بسته سازه فلزی مکانیکی 25 مدل
350,000 ریال
بسته آموزش مکانیک - جرثقیل بزرگ WC58-A
350,000 ریال
بسته ربات تازه کار
400,000 ریال
بسته مقدماتی ساخت ربات Net-Robic
940,000 ریال
اشتراک در بسته های آموزشی و سرگرمی