ابزار مونتاژ و سیم کشی Montage Wiring Tools

شماره سیم راهنما ساده
25,000 ریال
آچار وایررپ Wire Wrap
160,000 ریال
پایه هویه + اسفنج نسوز
25,000 ریال
اسپری تمیزکننده خشک
60,000 ریال
اسپری تمیزکننده روغنی (چرب)
52,000 ریال
فازمتر ساده
17,000 ریال
جعبه ابزار لحیم کاری و مونتاژ 1×10
400,000 ریال
تستر دیجیتال ( logic prob )
125,000 ریال
سیم لحیم
5,000 ریال
روغن لحیم کوچک
8,000 ریال
قلع کش با نوک سیلیکونی نسوز کیفیت A
105,000 ریال
کاتر ساده کوچک
25,000 ریال
کابل گیره سوسماری بزرگ
6,200 ریال
کابل گیره سوسماری بسته 10 تایی بزرگ
60,000 ریال
کابل گیره سوسماری بسته 10 تایی کوچک
45,000 ریال
کابل گیره سوسماری کوچک
4,500 ریال
هویه 40 وات Goot
100,000 ریال
هویه 40 وات ایرانی حرارت
100,000 ریال
هویه 40 وات ایرانی ایران هویه
180,000 ریال
اشتراک در ابزار مونتاژ و سیم کشی Montage Wiring Tools