بست و نگهدارنده کابل Cable Holder Bracket

پایه چسب دار بست کمربندی کوچک
79,000 ریال
پایه چسب دار بست کمربندی بزرگ
129,000 ریال
شماره سیم راهنما مدل گیره ای vata-wire-clip-3
46,000 ریال
شماره سیم راهنما مدل گیره ای vata-wire-clip-2
46,000 ریال
شماره سیم راهنما مدل گیره ای vata-wire-clip-1
46,000 ریال
اشتراک در بست و نگهدارنده کابل Cable Holder Bracket