• Product Name مشاهده

    اپتوکوپلر 6N137

    4,500 تومان
  • Product Name مشاهده

    اپتوکوپلر یا اپتوترانزیستور عمومی 4Nxx

    3,000 تومان

اپیدمی کرونا ویروس

 

 

سلام هموطن !

  • پرسنل ربوچیپ از تاریخ 16 فروردین در خدمت شما هستند . از امروز فروش سایت باز شده و می توانید سفارش های خود را مطابق روال قبل ثبت کنید . لطفا شما هم مثل ما روز 13 ام را در خانه بمانید و طول قرنطینه را بیشتر نکنید . تن درست باشید !

 

T