اقلام مصرفی

روکش حرارتی 18mm
19,000 ریال
روکش حرارتی زیردسته: temp_cover 10mm
10,000 ریال
روکش حرارتی زیردسته: temp_cover 6mm
6,000 ریال
روکش حرارتی زیردسته: temp_cover 4mm
6,000 ریال
روکش حرارتی 20mm
20,000 ریال
سیم لحیم (قلع) و روغن جیبی
6,000 ریال
اسپری سرد کننده/Perfects Freeze
350,000 ریال
بسته سیم افشان 4 رنگ 0.25
50,000 ریال
بسته سیم مفتولی 4 رنگ 0.25
55,000 ریال
شماره سیم راهنما مدل گیره ای vata-wire-clip-3
46,000 ریال
شماره سیم راهنما مدل گیره ای vata-wire-clip-2
46,000 ریال
شماره سیم راهنما مدل گیره ای vata-wire-clip-1
46,000 ریال
اشتراک در اقلام مصرفی