کنترل موتور Motor Driver

درایور ULN2003APG
3,500 ریال
آی سی کنترل موتور L298
66,500 ریال
ماژول کنترل موتور بلوتوثی تحت اندروید
610,000 ریال
درایور ULN2803APG
5,000 ریال
آی سی کنترل موتور L293B
48,000 ریال
اشتراک در کنترل موتور Motor Driver