سازه های مکانیکی

نام محصول تصویرِ محصول قیمت
بست موتور نبشی یک طرف سوراخ بست موتور پلاستیکی 4,000 ریال توضیحات محصول
بست موتور کوچک بست موتور ساده 3,500 ریال توضیحات محصول
سازه های مکانیکی 12 مدل سازه های مکانیکی 12 مدل 900 ریال توضیحات محصول
نبشی فلزی مثلثی نبشی فلزی سوراخ دار مثلثی 4,500 ریال توضیحات محصول
بست موتور نبشی دو طرف سوراخ بست نیم دایره 4,500 ریال توضیحات محصول
بسته آموزشی قطعات مکانیک بسته آموزش مکانیک ربات 555,000 ریال توضیحات محصول
صفحه فلزی (پلتفرم) صفحات فلزی رنگی سوراخ دار 9,000 ریال توضیحات محصول
بست موتور دایره ای مسطح بست موتور مسطح 3,500 ریال توضیحات محصول
سازه های خطی 3 مدل سازه های خطی مدل جدید پشت خط دار 1,000 ریال توضیحات محصول
انواع سازه های مکانیکی فلزی شاسی صفحه تسمه 12,000 ریال توضیحات محصول
سازه های اتصالات مکانیکی (1) 24 قطعه سازه پلاستیکی ضخیم سوراخکاری کامل بدنه 25,000 ریال توضیحات محصول
بست موتور فلزی روکش دار بست موتور فلزی روکش دار 2,000 ریال توضیحات محصول
تبدیل شفت موتور پلاستیکی تبدیل شفت موتور 2,500 ریال توضیحات محصول
سازه های کمکی سر موتوری مته گیر ، شوتر ، دایره سوراخ دار 2,000 ریال توضیحات محصول
بسته ربات تازه کار بسته قطعات ساخت ربات قابل حمل 400,000 ریال توضیحات محصول
بسته آموزشی گریپر mini-grip گریپر ساده آموزشی رباتیک 70,000 ریال توضیحات محصول
آچار Net-Robic آچار نت روبیک 9,500 ریال توضیحات محصول
بوش فلزی 4 بوش فلزی قطر 4 3,000 ریال توضیحات محصول
شاسی خم دار فلزی 2 تکه شاسی دو تکه فلزی 19,500 ریال توضیحات محصول
سازه های مکانیکی مدل NR10-60 بسته سازه 60 عددی 900 ریال توضیحات محصول
بست موتور نبشی ساده بست موتور دو طرف سوراخ نبشی ساده 0 ریال توضیحات محصول
تسمه فلزی سوراخ دار تسمه فلزی برای ساخت ربات 3,500 ریال توضیحات محصول
شاسی فلزی رنگی شاسی بزرگ 10,000 ریال توضیحات محصول
صفحات فلزی سوراخ دار صفحات مستطیلی سوراخ دار 7,200 ریال توضیحات محصول
نبشی فلزی 11-9-7-5-3-2-1 سوراخ نبشی فلزی سایز 11 تا 1 سوراخ 4,400 ریال توضیحات محصول
بست فلزی خم دار بست فلزی خم خورده ربات 4,000 ریال توضیحات محصول
استوانه رزوه شده 4mm استوانه رزوه شده 3,800 ریال توضیحات محصول
شاسی دو ور خم پلاستیکی (U شکل) شاسی پلاستیکی جدید 12,000 ریال توضیحات محصول
شاسی دو ور خم پلاستیکی دو تکه شاسی دو تکه پلاستیکی 12,000 ریال توضیحات محصول
سازه های مکعبی مشبک Net-Robic سازه های مکعب مشبک net robic 1,600 ریال توضیحات محصول
اشتراک در سازه های مکانیکی