چه باتری برای رباتم انتخاب کنم

باتری ربات ها

به زبان ساده، باتری‌ها ظروف شیمیایی هستند. واکنش الکتروشیمیایی داخل مواد شیمیایی این ظرف ها، الکترون تولید می‌کند و جریان یافتن این الکترون‌ها از یک پایانه به پایانه دیگر، منجر به جریان الکتریسیته می‌شود. واکنش الکترون‌های از بین رفته را اکسیداسیون و جذب الکترون‌ها را کاهش می‌گویند.
حالا بیایید وارد جزئیات شویم و به مفاهیم پایه‌ای باتری پی ببریم.

ادامه مطالعه