فروشگاه اینترنتی ربوچیپ لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
موتور آرمیچر ۳ تا ۶ ولت مینیاتوری پر مصرف با کانکتور مخابراتی و وارنیش موتور آرمیچر ۳ تا ۶ ولت مینیاتوری پر مصرف با کانکتور مخابراتی و وارنیش 9000 9000
موتور آرمیچر ۱۵۰۰۰ دور ۲۴ ولت با ملخ ۱۱ سانتی موتور آرمیچر ۱۵۰۰۰ دور ۲۴ ولت با ملخ ۱۱ سانتی 21600 21600
موتور آرمیچر ۱۵۰۰۰ دور ۲۴ ولت با پروانه ۴ پر بزرگ موتور آرمیچر ۱۵۰۰۰ دور ۲۴ ولت با پروانه ۴ پر بزرگ 28800 28800
موتور آرمیچر ۱۵۰۰۰ دور ۲۴ ولت با پروانه ۴ پر کوچک موتور آرمیچر ۱۵۰۰۰ دور ۲۴ ولت با پروانه ۴ پر کوچک 25200 25200
موتور آرمیچر ۱۵۰۰۰ دور ۲۴ ولت با پروانه ۳ پر بلند موتور آرمیچر ۱۵۰۰۰ دور ۲۴ ولت با پروانه ۳ پر بلند 21600 21600
موتور آرمیچر ۶ تا ۲۴ ولت مینیاتوری ۰.۰۴آمپر موتور آرمیچر ۶ تا ۲۴ ولت مینیاتوری ۰.۰۴آمپر 18000 18000
موتور آرمیچر ۶ تا ۱۲ ولت مینیاتوری ۰.۰۶آمپر موتور آرمیچر ۶ تا ۱۲ ولت مینیاتوری ۰.۰۶آمپر 15600 15600