تصویر محصول مدل قیمت ابعاد وزن مقایسه
بسته آموزشی ربات Bug-Bot Bug-Bot-Pack 301500
پمپ آب مخزن دار ربات آتش نشان Fire-Pomp 231000 75 × 50 × 170 mm
انواع مته ریز 0.6mm-3mm 0.1-4drill-سایز مته ریز: بسته 2×8 مته (از 8 سایز یک جفت) 149000
انواع مته ریز 0.6mm-3mm 0.1-4drill-سایز مته ریز: 1mm 4705
انواع مته ریز 0.6mm-3mm 0.1-4drill-سایز مته ریز: 3mm 8250
انواع مته ریز 0.6mm-3mm 0.1-4drill-سایز مته ریز: 0.6mm 4705
انواع مته ریز 0.6mm-3mm 0.1-4drill-سایز مته ریز: 1.5mm 5290
انواع مته ریز 0.6mm-3mm 0.1-4drill-سایز مته ریز: 0.7mm 4705
انواع مته ریز 0.6mm-3mm 0.1-4drill-سایز مته ریز: 2mm 6470
انواع مته ریز 0.6mm-3mm 0.1-4drill-سایز مته ریز: 0.8mm 4705
انواع مته ریز 0.6mm-3mm 0.1-4drill-سایز مته ریز: 2.5mm 7645
بسته ساخت ربات Net-Robic NetRobic-Biginner-Pack 1092000 300 × 60 × 270 mm 1195 g
قلاب HLook-Plastic-40L-3HL 1960 4.5 × 1.7 × 0.15 mm 0.6 g
بوش ، فاصله انداز یا نگهدارنده برای شفت و پیچ 4 Tube-3.5HL-Bk 19600 0.55 × 0.3 × 0 mm 10 g
فیوز شیشه ای سایز متوسط Fuse-0A1-250V 2000
بسته آموزشی گریپر mini-grip mini-grip 105500

صفحه‌ها