اینفوگرافی "داخل کلید راکر چه خبره ؟"

این تصویر شماتیکی به طور اختصاری ساختمان داخل کلید راکر یا راکر سوئیچ را به نمایش گذاشته و توضیح می دهد چگونه کار می کند . مکانیزم داخل کلید راکر شبیه به یک صندلی راحتی ریلکسی یا چوب نیم دایره ای زیر گهواره عمل می کند و در 2 حالت مختلف وقتی کلید زده می شود جابجا می شود .

کلید راکر ساختمان داخلی

صفحه‌ها