نگاهی اجمالی به انواع چرخ دنده ها

تصویر نوع چرخ دنده و نام فنی
چرخ دنده خورشیدی ساده

چرخ دنده خورشیدی ساده (Spur Gear)

چرخ دنده کوچک : محرک

چرخ دنده بزرگ : متحرک

چرخ دنده مورب

چرخ دنده های مورب (Bevel Gears)

زاویه دندانه های این چرخ دنده ها با شفت (محور مرکزی) یکدیگر را قطع می کنند و شکل مخروط را می سازند
 

چرخ دنده تاجی

چرخ دنده تاجی (CROWN GEARS)

در واقع نوع خاصی از چرخ دنده مورب / Bevel است که زاویه دنده ها با صفحه چرخ دنده قائمه (90 درجه) است
 

چرخ دنده کرمی حلزونی

چرخ دنده های حلزونی (Worm Gear)

جفت چرخ دنده هایی هستند به منظور انتقال قدرت بین دو محور عمودی که از هم فاصله دارند
 

چرخ دنده های سیاره ای

چرخ دنده های سیاره ای (PLANETARY Gears)

مجموعه ای از یک یا چند چرخ دنده سیاره (Planet) و یک رینگ دندانه دار بیرونی و نیز یک چرخ دنده محرک (Sun) داخلی . سیاره ها چرخ دنده های متحرک هستند .
 

چرخ دنده شانه ای

چرخ دنده های شانه ای (RACK GEARS)

یک مسیر مستقیم دندانه دار است که به منظور ایجاد حرکت خطی با وارد کردن گشتاور به چرخ دنده محرک (Pinion/Drive Gear) استفاده می شود
 

شفت های موازی

چرخ دنده مارپیچ با محور عمودی

چرخ دنده های مارپیچ (Helical Gears)

شبیه به همان چرخ دنده های خورشیدی ساده هستند ولی دندانه هایشان مارپیچ است و به دو صورت شفت/محور موازی و یا عمودی با هم درگیر می شوند
 

  Read more about نگاهی اجمالی به انواع چرخ دنده ها

صفحه‌ها