گریپر ربات گرانولی

گریپر گرانولیگریپرهای گرانولی نسل متفاوتی از گریپرها هستند که در بسیاری از کارهای مطالعاتی و پژوهشی مورد استفاده اند
مزایای مختلفی از جمله قابلیت بلند کردن اجسام لیز مثل شیشه و یا اجسام با شکل غیر قابل پیش بینی و یا اجسامی که خاصیت ارتجاعی دارند و ... دارد.
البته مشکلاتی هم مثل پایداری و طول عمر و تکرارپذیری پایین تر در این نوع گریپر ها دیده می شود.
در این پست شیوه ساخت یک گریپر گرانولی ساده توضیح داده شده است.

صفحه‌ها