بستگی به سایز و قدرت توربین بادی مورد نظر دارد . با توربین های بادی کوچک و غیر حرفه ای که فقط جنبه آموزشی دارند به هیچ وجه انتظار نداشته باشید که وسیله الکترونیکی دیگری را روشن یا شارژ کنید . مشتری ها و کاربران زیادی در طول سال این پرسش و مشابه آن را از ما می پرسند :

  • چه موتوری برای تولید برق بخرم ؟
  • می خواهم از یک موتور به عنوان ژنراتور استفاده کرده و در طرف دیگر موتوری را روشن کنم
  • می خواهم یک توربین بادی یا آبی بسازم
  • می خواهم از حرکت یک موتور به شکل دستی استفاده کرده و در سمت دیگر آن برق بگیرم

تمام این سوالات مربوط به استفاده از موتور به شکل برعکس و حالت ژنراتوری است .

موتور خود قطعه ای است که بازده 100 درصد ندارد . مگر در موارد خاص مثل موتور اتوموبیل که در سرازیری به حالت خلاص با شیب تند و سرعت بالا حرکت کرده و باتری ماشین را شارژ می کند . اما در ابعاد آموزشی و کوچک سایز اگر موتور را برعکس به کار بگیرید نهایتا می توانید یک قطعه بسیار کم مصرف و وات پایین مثل LED یا چند عدد از آن را روشن نمائید . برای ساخت توربین های مولد برق در ابعاد آزمایشگاهی و بزرگ تر نیازمند محاسبات و دانش فنی بیشتری هستید و صرفاً با چیدن چند قطعه در کنار هم نمی توان شارژر انرژی پاک ساخت .

ممکن است فیلم ها و نمونه هایی در اینترنت بببیند که افراد موفق شده اند با یک موتور این کار را انجام دهند . اینکه پشت این محتواها چقدر آزمون و خطا و تحلیل و بررسی انجام شده را نمی توان در آن ها مشاهده کرد ولی قطعا ساخت یک ابزار ساده آزمایشگاهی هم که بتواند برق تولید کند با قطعات ساده و ابتدایی چندان میسر نیست و یا نباید انتظار تولید برق با ولتاژ و جریان بالا را از آن ها داشت .

دسته پرسش: