برای پاسخ به این سوال توجه به چند نکته لازم و ضروری است :

  • منبع تغذیه ترانسی بعد از روشن شدن خودش هم شروع به گرم شدن می کند ، هر چقدر بیشتر از ترانس جریان بکشید بیشتر داغ می کند ؛
  • وقتی منبع ترانسی 2 آمپر هست یعنی تحمل جریان خروجی 2 آمپر را دارد ؛
  • اگر بیشتر از این حد جریان از ترانس کشیده شود در کارکرد آن اختلال ایجاد شده و ممکن است بسوزد ؛
  • با توجه به اینکه موتور شما جریان کشی حدود 2 آمپر دارد ، بهتر است ترانسی با جریان دهی بالاتر تهیه کنید که اگر موتور در حالت قفل یا ماکزیمم جریان کشی (stall) قرار گرفت ، منبع در اثر داغ کردن نسوزد .

بنابراین ما به شما ترانس 4 آمپر به بالا را پیشنهاد می کنیم ، خود موتوریا مصرف کننده آسیبی نمی بیند و هر مصرف کننده بنا بر ظرفیتش از منبع جریان می کشد .

 

دسته پرسش: