ارسال اطلاعات پرداخت

اگر شما هزینه خرید و یا استفاده از خدمات را پرداخت کرده اید از این درگاه شماره فیش واریزی خود را اعلام کنید تا مورد بررسی قرار گیرد . شماره حساب فروشگاه برای پرداخت بانکی یا واریز کارت به کارت از طریق خودپرداز  :

شماره کارت :  0894- 3135 - 8610 - 6219

برای کپی کردن:

6219-8610-3135-0894
6219861031350894

به نام خانم زهره داربیان  - بانک سامان

شبا : IR52 0560 0827 8000 1217 8690 01

برای کپی کردن:

IR520560082780001217869001

تذکر : مشتری گرامی ؛ کلیه بانک ها و حتی بیشتر موسسات اعتباری عضو شبکه شتاب می باشند ، بنابراین نیازی نیست برای واریز وجوهات بانک مبدا و مقصد حتما یکسان باشند . واریز و برداشت از کلیه حساب های بانکی به یکدیگر امکان پذیر است .

 

نام و نام خانوادگی صاحب حساب یا دارنده کارت عابر بانکی که با آن عملیات پرداخت را انجام داده اید ،  کامل درج کنید .
شماره تلفن ثابت / همراه در دسترس خود را وارد کنید .
آدرس پست الکترونیک / E-Mail معتبر و قابل چک کردن وارد نمائید . لطفا ً ابتدای آدرس ایمیل خود از www استفاده نکنید .
کلیه اطلاعات ضروری تراکنش حساب و واریز پول خود را در این کادر درج کنید .