مکانیک

نام محصول تصویرِ محصول قیمت
بسته ساخت ربات Net-Robic بسته سازه های نت روبیک 850,000 ریال توضیحات محصول
بسته فلزی-پلاستیکی ماشین 3 در 1 موزیکال کنترل با سیم 3 مدل ماشین مونتاژ شده 490,000 ریال توضیحات محصول
بسته سازه فلزی مکانیکی 25 مدل بسته سازه فلزی مکانیکی 25 مدل 350,000 ریال توضیحات محصول
بسته ربات خورشیدی 1×4 دایناسور بسته دایناسور رباتیک خورشیدی 320,000 ریال توضیحات محصول
بسته ربات خورشیدی 1×14 بسته خورشیدی 14 مدل 499,000 ریال توضیحات محصول
جعبه ابزار لحیم کاری و مونتاژ 1×10 جعبه ابزار لحیم کاری و مونتاژ 10 در 1 400,000 ریال توضیحات محصول
بسته آموزشی ربات Bug-Bot بسته قطعات ساخت ربات سوسکی 175,000 ریال توضیحات محصول
بسته آموزشی ربات قورباغه بسته آموزش مکانیک و حرکت قورباغه 250,000 ریال توضیحات محصول
بسته آموزشی گریپر mini-grip گریپر ساده آموزشی رباتیک 70,000 ریال توضیحات محصول
بسته ربات تازه کار بسته قطعات ساخت ربات قابل حمل 400,000 ریال توضیحات محصول
بسته آموزش مکانیک - جرثقیل بزرگ WC58-A بسته آموزش مکانیک 413 قطعه 350,000 ریال توضیحات محصول
بسته آموزش مکانیک - 8 مکانیزم حرکتی 236 قطعه بسته آموزش مکانیک 236 قطعه 230,000 ریال توضیحات محصول
بسته آموزش مکانیک - مکانیزم جرثقیل x6024 مکانیکی فلزی-پلاستیکی جرثقیل 140,000 ریال توضیحات محصول
بسته آموزش مکانیک - مکانیزم جرثقیل x6022 بسته آموزش مکانیک 50 سازه 140,000 ریال توضیحات محصول
بسته آموزشی قطعات مکانیک بسته آموزش مکانیک ربات 555,000 ریال توضیحات محصول
اشتراک در مکانیک